Direct een klacht of melding doorgeven

icoon melding en klacht

Melding woon- en leefomgeving
Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Overlast van hondenpoep? Andere meldingen of tips over uw buurt? Maak een melding via:

  • De Buiten Beter app
    Maak gebruik van de Buiten Beter app  Dit is een gratis app voor de smartphone, waarmee u problemen kunt melden  bij de gemeente Etten-Leur
  • Digitaal formulier ‘Melden woon- en leefomgeving’
    Of u kunt het digitaal formulier melden woon- en leefomgeving gebruiken om een melding door te geven. 

    Wij gaan dan zo snel mogelijk met uw melding aan de slag.

Heb je een melding over een kapot of beschadigd lantaarnpaal/verkeerslicht?
Doet u een melding over een kapot of beschadigd verkeerslicht of een kapotte of beschadigde lantaarnpaal? De gemeente handelt deze meldingen niet zelf af. Dat doet het bedrijf Ziut voor ons. Hoeft uw melding niet meteen opgepakt te worden? Dan kunt u hier uw melding digitaal doen bij Ziut.

Moet uw melding wel meteen opgepakt worden? Belt u dan met het telefoonnummer 088-9450750 van Ziut.

Heb je een melding of klacht over de afvalinzameling?
Gaat het om de afvalinzameling, containers, pas van de milieustraat, dan kunt u contact opnemen met het gratis telefoonnummer: 0800-3336699 (bedrijf Inovim) of melden via het e-mailadres info@afval3xbeter.nl. Ook voor meer informatie hierover kunt u terecht op afval3xbeter.nl

Gaat het om zwerfafval, illegale vuilstort dan kunt deze melding doen via ons digitaal formulier melden en woon- en leefomgeving .

Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren?
Voor meer informatie en het melden van gevonden of verloren voorwerpen kijkt u dan op deze website bij gevonden en verloren voorwerpen

Wilt u een milieuklacht over bedrijven melden (geluid, licht, stank en vervuiling)?
Overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven of een klacht over bodem, lucht- of waterverontreiniging, kunt u melden via het formulier woon-en leefomgeving. Kies dan voor het onderwerp: overlast (agrarische) bedrijven. U kunt het ook direct melden direct bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) via www.milieuklachtencentrale.nl. Voor overlast die direct moet worden aangepakt is er een telefoonnummer (073 6812821). 

Wilt u overlast van een Evenement melden?
U kunt deze melding doen via dit formulier melding woon- en leefomgeving (Dit formulier is zondag 14 januari tussen 12.00 - 15.00 uur tijdelijk niet bereikbaar). Kiest u dan vervolgens voor het onderwerp: ‘overlast en kleine ergernissen’ en daarna bij de categorie ‘probleem’ voor het onderdeel ‘overlast evenement’

Wilt u een melding doen van Discriminatie?  
Meer informatie over het melden of advies over Discriminatie vindt u bij het onderwerp Meldpunt Discriminatie Radar op deze website. U kunt ook de app Discriminatie melden downloaden.

Heeft u nog vragen? 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met het team Publiekszaken via het algemene telefoonnummer 14 076. 

Maak een afspraak met ons

Wilt u graag langskomen om uw melding door te geven, maak dan een afspraak met ons.
Hier leest u alle informatie over het maken van een afspraak met de gemeente Etten-Leur. U kunt hier dan ook gelijk een afspraak vastleggen.

 

 

Zoeken