Vergunning, Subsidie en Aanwijzen gemeentelijk monument

Monumentvergunning

Bent u van plan veranderingen aan te brengen aan een rijks- of gemeentelijk monument? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. De monumentencommissie van de gemeente Etten-Leur geeft advies over de aanvraag. Een omgevingsvergunning vraag je aan via het Omgevingsloket

Susbsidie gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u voor subsidie in aanmerking komen. Er zijn 3 soorten subsidies voor gemeentelijke monumenten:

 1. Collectief abonnement Monumentenwacht Noord-Brabant voor een tweejaarlijkse bouwkundige inspectie
  U kunt dit aanvragen via het aanvraagformulier collectief abonnement
 2. Subsidie voor noodzakelijke onderhoudskosten
  U kunt dit aanvragen via het aanvraagformulier subsidie gemeentelijke monumenten
 3. Subsidie voor onderhoud aan rieten daken
  U kunt dit aanvragen via het aanvraagformulier subsidie gemeentelijke monumenten
Monument aanwijzen

Wilt u uw pand laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument? Dan kunt u hiervoor een verzoek bij de gemeente indienen.

Voorwaarden
U kunt een verzoek om een pand/object of terrein aan te laten wijzen als beschermd gemeentelijk monument indienen als u belanghebbende bent, bijvoorbeeld:

 • u bent eigenaar van het pand/object of het terrein;
 • u bent zakelijk gerechtigde (zoals vruchtgebruiker of erfpachter).

Bij de beoordeling wordt onder andere getoetst aan de volgende criteria zoals opgenomen in de 'Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur':

 • Architectuur- en kunsthistorische waarde;
 • Stedenbouwkundige of ensemble waarde;
 • Cultuurhistorische waarde;
 • Gaafheid/herkenbaarheid;
 • Zeldzaamheid.