Naamswijziging

Voornaamswijziging

Voor een voornaamswijziging schakelt u een advocaat in. De advocaat kan namens u een verzoek indienen bij de rechtbank.

Geslachtsnaamswijziging

Een verzoek tot geslachtsnaamswijziging wordt gericht aan de Koning, via het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hieraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden.

Voor meer informatie over voor- en geslachtsnaamswijziging kijkt u op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie