Naamswijziging

Voornaamswijziging

Voor een voornaamswijziging schakelt u een advocaat in. De advocaat kan namens u een verzoek indienen bij de rechtbank. Neem voor meer informatie contact op met een rechtbank bij u in de buurt. Kijk via deze link voor een rechtbank bij u in de buurt: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/.

Geslachtsnaamswijziging

Een verzoek tot geslachtsnaamswijziging wordt gericht aan de Koning, via het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hieraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Voor meer informatie over voor- en geslachtsnaamswijziging kijkt u op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid .