Nederlandse echtscheidingsdocumenten inleveren

apenstaartje

Op afspraak

Let op: Het inleveren van of informatieverstrekking over Nederlandse echtscheidingsdocumenten gebeurt op afspraak. Klik op de rode button rechts voor het Direct maken van uw afspraak.

document
Informatie over scheiden.

Om te scheiden hebt u een advocaat nodig en gaat u naar de rechtbank. Als de rechter uitspraak heeft gedaan, moet u uw echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Ook als u in het buitenland bent gescheiden, moet u dat laten registreren in Nederland.

Let op: Het inleveren van Nederlandse echtscheidingsdocumenten gebeurt altijd op afspraak. Klik op de rode button rechts voor het Direct maken van uw afspraak.

Als u in Nederland bent gescheiden, stuurt uw advocaat de beschikking naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Die registreert uw scheiding. Voor Etten-Leur is het adres:
Gemeente Etten-Leur, team Publiekszaken, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur

Woont u in een andere gemeente dan waar u getrouwd bent? Dan informeert de ambtenaar ook uw woongemeente.

Hoe lang duurt het?
Nadat de uitspraak van de rechtbank onherroepelijk is geworden, heeft uw advocaat zes maanden de tijd om de beschikking op te sturen naar de gemeente. Uw huwelijk wordt pas officieel beëindigd door de inschrijving van uw echtscheiding bij de burgerlijke stand. De datum waarop de gemeente de stukken ontvangt geldt als de officiële datum van uw echtscheiding.

Voorbeeld: de rechtbank spreekt op 8 oktober uw echtscheiding uit. De beschikking komt bij de gemeente binnen op 12 oktober. Op 13 oktober verwerken wij uw echtscheiding in de burgerlijke stand. De officiële datum van uw echtscheiding is 12 oktober.

Zelf inschrijven
Als u uw echtscheiding zelf wil laten inschrijven, kunt u hiervoor een afspraak maken. U moet de volgende documenten meenemen:

  • de echtscheidingsbeschikking
  • twee ingevulde en ondergetekende akten van berusting

Kosten
Uw echtscheiding bij de gemeente inschrijven kost niets. Hebt u een schriftelijk bewijs nodig, dan kunt u een echtscheidingsakte aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Goed om te weten
Een echtscheidingsakte vraagt u aan bij de Nederlandse gemeente waar u destijds bent getrouwd. Was dat in Etten-Leur, dan kunt u in Etten-Leur een echtscheidingsakte aanvragen.
Bent u in het buitenland getrouwd en in Nederland gescheiden? Dan moet u de echtscheidingsakte opvragen bij de gemeente Den Haag. Hebt u niet de hele akte nodig, maar alleen de gegevens uit de akte, dan is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) misschien ook genoeg. Dit hangt ervan af waar u de gegevens voor nodig hebt. Informeer hiernaar bij de instantie die om de gegevens vraagt. Een uittreksel uit de BRP vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.