Overlijdensaangifte

De aangifte van overlijden wordt bijna altijd geregeld door een uitvaartverzorger. Voor meer algemene informatie hierover kunt u kijken op de website van de rijksoverheid de uitvaartinformatiehulplijn .

Informatie voor uitvaartverzorgers

U kunt uw aangifte overlijden direct doorgeven zodat deze meteen verwerkt wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. U heeft eHerkenning 2+ nodig om in te kunnen loggen. Klik dan op de button voor het doen van een digitale aangifte van overlijden. Als u hierover vragen heeft, neemt u dan contact met ons op via het telefoonnummer 14 076. 
Digitale aangifte van overlijden

Zelf aangifte van overlijden doen

Wilt u het zelf regelen, neem dan vooraf contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 076 en maak een afspraak. Als een persoon in Etten-Leur is overleden heeft u voor de aangifte nodig: 

  • een verklaring van de arts dat de persoon is overleden, 
  • de doodsoorzaakverklaring (zgn. B-eveloppe)

De uitvaartondernemer weet hoe alles geregeld wordt en welke documenten er nodig zijn. Als iemand in het buitenland begraven of gecremeerd wil worden, zijn er extra documenten nodig. Deze documenten kan de uitvaartondernemer voor u regelen. 

Overlijden in het buitenland

Een overlijden van iemand die in Etten-Leur woonde, moet in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) worden geregistreerd. Als u een buitenlandse overlijdensakte wilt laten zien, moet u langskomen op het stadskantoor voor het tonen van buitenlandse brondocumenten. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 'buitenlandse documenten registreren'. 
Buitenlandse documenten registreren

Voor de registratie heeft u nodig:
Een gelegaliseerde buitenlandse overlijdensakte. Als deze akte niet in de Engelse, Franse of Duitse taal is opgemaakt, moet u voor een vertaling zorgen. Deze vertaling moet gemaakt zijn door een beëdigd vertaler. Zie meer informatie hierover op: https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/legaliseren-van-een-buitenlands-document

Goed om te weten

De gemeente geeft een bericht over het overlijden door aan de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en de zorgverzekeraar. 

Nalatenschap
Voor het regelen van uw nalatenschap kunt u informatie vinden op de website van uitvaartnet.nl.

Afschrift/Uittreksel uit het overlijdensregister
Wanneer u een afschrift of uittreksel uit het Overlijdensregister wenst, kijkt u dan bij het product 'Uittreksel Burgelijke Stand'. 

Begraafplaatsen in Etten-Leur
Lees meer op onze website over de begraafplaatsen in Etten-Leur. Alleen op de begraafplaats Zundertseweg vinden nog begrafenissen plaats.