Parkeervergunningen

Scroll naar

Parkeren

Parkeervergunning voor bewoners.
Wanneer u ondernemer bent, of werknemer bent bij een bedrijf in een vergunningsgebied,  kijkt u dan bij het product: 'parkeervergunningen voor ondernemers'.   
Etten-Leur kent twee parkeervergunningen voor bewoners, de Bewoners- en de bezoekersparkeervergunning

websitelogo
Het E-loket parkeervergunningen voor bewoners
Een bewoners- en/ of een bezoekersparkeervergunning aanvragen, verlengen, wijzigen of afmelden doet u via het E-loket. Klikt u rechts op de rode button "Direct naar het e-loket parkeren".
Wilt u graag eerst uitleg over dit E-loket, kijkt u dan op deze voorlichtingsfilmOok is er een flyer beschikbaar waarin wordt uitgelegd hoe het E-loket werkt. Aan de rechterzijde van deze pagina kunt u deze flyer downloaden. 

Digitale bewonersparkeervergunning niet meer achter de voorruit
Sinds 2016 controleren de toezichthouders uw vergunning digitaal door uw kentekenbord te scannen. U ontvangt dus géén papieren kaart of bevestiging.

Achtergrondinformatie
De basis voor verlening van parkeervergunningen is de Parkeerverordening Etten-Leur 2016. Hierin staan de voorwaarden om voor een parkeervergunning in aanmerking te kunnen komen.

Bewonersparkeervergunning:
Deze kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een personenauto wanneer deze woont in een vergunninghoudergebied (uitgezonderd wanneer de aanvrager woont in een gebouw of gebouwencomplex, waarvoor gemeentelijke richtlijnen voor de parkeergelegenheid zijn vastgesteld). Afhankelijk van de hoeveelheid parkeerplaatsen en de parkeerdruk ter plaatse, kunnen tot maximaal 4 vergunningen per adres worden verleend.

Bezoekersparkeervergunning:
Een bezoekersparkeervergunning kan worden verleend aan de bewoner die woont in een vergunninghoudergebied. Dit bijvoorbeeld voor een familiebezoek of een sociaal recreatief bezoek. 

parkeerlogo

Bezoekersparkeervergunning
De bezoekersparkeervergunning is er in twee uitvoeringen:
1 Als parkeerschijf. Per adres is 1 parkeerschijf te verkrijgen.
2 Als kraskaart. Dit zijn bezoekersparkeervergunningen voor eenmalig gebruik.  

De parkeerschijf is de hele dag geldig. Met een kraskaart mag u maximaal 5 uur aaneengesloten parkeren.
Wanneer u de parkeerschijf en/of kraskaarten via het E-loket aanvraagt, krijgt u deze zo snel mogelijk thuisgestuurd. 

Parkeergebieden voor bewoners en bezoekers

Per 1 januari 2017 is een en ander veranderd voor wat betreft het parkeren in het Centrumgebied. Zo zijn de vergunninghoudersgebieden fors uitgebreid en is ook het aantal blauwe zones uitgebreid. 

Ook is er per 1 januari 2017 op straat nog maar één parkeertarief. Meer informatie over deze wijzigingen vindt u op deze website onder “Parkeren en stallen”.

De bewoners- en bezoekersparkeervergunning kennen wij toe voor een bepaald gebied. Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u 2 overzichtskaartjes met daarop de parkeergebieden. Een kaart met de namen van de diverse gebieden (overzichtskaart parkeren vergunninghouders Etten-Leur Centrum) en een kaart met de aangewezen straten (overzichtskaart parkeermaatregelen Centrum). Ook vindt u hier een kaartje voor Etten-Leur Noord. Zo ziet u duidelijk waar u met uw vergunning mag parkeren.

Uitzonderingen:

Betaald parkerengebieden

In een aantal gebieden, waar betaald parkeren geldt, mag u NIET met een bewoners- of een bezoekersparkeervergunning parkeren. Hiervoor is gekozen omdat hier een winkel-, horeca- of andere functie sterk vertegenwoordigd is en de beschikbare parkeerplaatsen hiervoor nodig zijn.
Als specifieke gebieden zijn aangewezen:

  • de Markt, tussen de Dreef/Stationsstraat en de Oude Bredaseweg;
  • de Oude Bredaseweg, tussen de Markt en de Anna van Berchemlaan;
  • de Bisschopsmolenstraat, tussen de Roosendaalseweg en de Voorvang.

Blauwe zones
U mag u met een bewoners- en bezoekersparkeervergunning NIET parkeren in de blauwe zonegebieden waar de parkeerduur minder is dan 2 uur. Uitzondering hierop is de blauwe zone in de Oude Bredaseweg tussen de Anna van Berchemlaan en het Schoonhout. Hier mag u wel parkeren met een bewoners- of bezoekersparkeervergunning.

Ook mag met een bewoners- en bezoekersparkeervergunning NIET geparkeerd worden op:

  • het grote parkeerplein van de Kerkwerve;
  • het Van Bergenplein. 

euroteken

Kosten

Bewonersparkeervergunning:
Voor het eerste en tweede voertuig is de bewonersparkeervergunning gratis
Voor het derde en vierde voertuig kost de bewonersparkeervergunning € 64,00 per voertuig per jaar

Bezoekersparkeervergunning
Bezoekersschijf is gratis
Kraskaarten: €5,- per boekje van 10 kaarten 

vergunninglogo

Vergunning kwijt 
Wanneer u nog in het bezit bent van een papieren bewonersparkeervergunning;

Bij verlies of vermissing van de parkeervergunning meldt u dit persoonlijk op het Stadskantoor. Is de vergunning gestolen, dan moet eerst aangifte worden gedaan bij de politie. Met het proces-verbaal van aangifte meldt u zich vervolgens op het stadskantoor. In beide gevallen wordt een vervangende vergunning verstrekt. 

Tijdelijk een andere auto?
Als uw auto naar de garage moet of u heeft om een andere reden tijdelijk een andere auto, dan kunt u het kenteken heel gemakkelijk zelf wijzigen via het E-loket parkeervergunningen. Denkt u er wel aan om opnieuw te wijzigen als u uw eigen auto terug hebt.

telefooncontactpersoon

Maak een afspraak met ons

Wilt u graag meer informatie of wilt u persoonlijk langskomen, maak dan een afspraak met ons.