Parkeervergunningen voor ondernemers

parkerenlogo

Bent u ondernemer of werkt u in het centrum van Etten-Leur dan komt u mogelijk in aanmerking voor een werknemersparkeervergunning, zakelijke parkeervergunning, zorgparkeervergunning of parkeervergunning Marktkooplieden.

Aanvragen, wijzigen en opzeggen
Voor alle parkeervergunningen voor ondernemers en werknemers geldt dat deze via een webformulier (digitaal) zijn aan te vragen/wijzigen. U vindt ze aan de rechterzijde van deze pagina.

Werknemersparkeervergunning

Werkt u binnen een vergunninghouders- of betaald parkeren gebied? Dan kunt u in een aanvraag doen voor een werknemersparkeervergunning. Er zijn twee typen werknemersparkeervergunningen:

Tarieven
Een werknemersparkeervergunning wordt per jaar verstrekt.

Werknemersparkeervergunning uitgebreid         €350,00 per jaar
Werknemersparkeervergunning beperkt            €150,00 per jaar

Parkeerlocaties
Met een werknemersparkeervergunning kunt u parkeren op aangewezen parkeerterreinen binnen het vergunninghouders- en betaald parkeren gebied. Met de werknemersparkeervergunning uitgebreid kunt u parkeren op alle onderstaande parkeerterreinen. Met de werknemersparkeervergunning beperkt kunt u parkeren op de parkeerterreinen onder gebied twee.

Gebied 1:
1a. Roosendaalseweg
1b. Dreef (gedeeltelijk)

Gebied 2:
2a. Parkeerterrein Oderkerkpark
2b. Parkeerterrein Nobelaer Noord
2c. Gebied Bogaard (enkel parkeervakken zijde nieuwe woningen + Voorvang)
2d. Parkeerterrein Rode Poort

Hier vindt u een overzichtskaart met daarop bovenstaande gebieden.

Vergunning wordt niet verleend
- als de werkgever bij het werkadres of binnen 500 meter van het werkadres voldoende parkeerplaatsen heeft;
- als de openbare parkeerplaatsen binnen 500 meter van het werkadres voldoende ruimte biedt.

Zakelijke parkeervergunning

Een zakelijke parkeervergunning wordt verleend aan de eigenaar of houder van een voertuig als er sprake is van een beroep of bedrijf in vergunninghoudersgebied. De eigenaar toont aan dat het voor de uitoefening van het beroep of bedrijf noodzakelijk is in dat gebied te parkeren. Per bedrijf verstrekken we maximaal twee zakelijke parkeervergunningen voor de eerste tien medewerkers. En vervolgens maximaal één per tien medewerkers.

Tarieven
Een zakelijke parkeervergunning wordt voor verschillende geldigheidsduur verleend

Per week:         €20,00

Per maand:       €80,00

Per kwartaal:     €135,00

Per half jaar:     €200,00

Per jaar:           €400,00

Voor één vaste dag per week

Per maand:       €40,00 

Per jaar:           €200,00

Parkeerlocaties
Met een zakelijke parkeervergunning mag u parkeren in het hele vergunninghouders- en betaald parkeren gebied met uitzondering van de blauwe zone Kerkwerve.

 Vergunning wordt niet verleend
- als het bedrijf over voldoende eigen parkeerplaats, binnen 200 meter van het werkadres, beschikt.
- als de openbare parkeerplaats, binnen 200 meter van het werkadres, voldoende ruimte biedt.
- als de zakelijke noodzaak voor een zakelijke parkeervergunning niet onderbouwd kan worden.

Vergunning Marktkooplieden

Voor Marktkooplieden is een parkeervergunning beschikbaar voor één vaste dag (woensdag) per week.

Tarief
Een vergunning Marktkooplieden wordt per jaar verstrekt voor €62,50

Parkeerlocaties
Met deze parkeervergunning kunt u parkeren op onderstaande parkeerterreinen:

- het parkeerterrein Roosendaalseweg
- het parkeerterrein Oderkerkpark

Zorgparkeervergunning

Een zorgparkeervergunning wordt verleend aan de eigenaar of houder van een voertuig wanneer u als zelfstandige of in dienst een beroep in de medische-, zorg- of hulpsector uitoefent. Hiermee kunt u zorg verlenen in het vergunninghouders- en betaald parkeren gebied in Etten-Leur.

Tarief
Een zorgparkeervergunning wordt per jaar verstrekt voor €200,00

Parkeerlocaties
Met een zorgparkeervergunning mag u parkeren in het hele vergunninghouders- en betaald parkeren gebied met uitzondering van de blauwe zone Kerkwerve.