Parkeervergunningen voor ondernemers

parkerenlogo

Etten-Leur kent 3 verschillende soorten parkeervergunningen;
- Werknemersparkeervergunning
- Zorgparkeervergunning
- Zakelijke parkeervergunning

De basis voor verlening van parkeervergunningen is de Parkeerverordening Etten-Leur 2016. Hierin staan de voorwaarden  om voor een parkeervergunning in aanmerking te kunnen komen. Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u overzichtskaartjes met daarop aangegeven waar u mag parkeren. Kijk hieronder hoe het per vergunning is geregeld.

Aanvragen
Voor alle parkeervergunningen voor ondernemers geldt, dat er een schriftelijk en een webformulier te downloaden is aan de rechterzijde van deze pagina. Opgelet: kies of het schriftelijke óf webformulier waar uw voorkeur naar uitgaat.

Vergunning kwijt

Bij verlies of vermissing van de parkeervergunning meldt u dit persoonlijk op het stadskantoor. Is de vergunning gestolen, dan moet eerst aangifte worden gedaan bij de politie. Met het proces-verbaal van aangifte meldt u zich vervolgens op het stadskantoor. In beide gevallen wordt een vervangende vergunning verstrekt. Een vervangende vergunning kost: €16,-


Wijziging kenteken

formulier
De parkeervergunning kan gekoppeld zijn aan het kenteken van een voertuig. Wijzigt het kenteken (bijvoorbeeld omdat een nieuwe auto wordt aangeschaft), dan moet de vergunning gewijzigd worden. Hiervoor vult u het aanvraagformulier wijziging kenteken in. U krijgt dan een parkeervergunning op het kenteken van uw nieuwe voertuig. Het schriftelijke formulier én het webformulier kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina. Opgelet: kies het schriftelijke óf webformulier waar uw voorkeur naar uitgaat. Een wijziging kost €16,-

Tijdelijk een andere auto
Als uw auto naar de garage moet of u heeft om een andere reden tijdelijk een andere auto, dan kan voor maximaal 2 dagen een tijdelijke parkeervergunning worden verleend op een ander kenteken. Het aanvraagformulier hiervoor kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina. Deze tijdelijke wijziging kost niets.   

Maak een afspraak met ons

contact
Wilt u graag langskomen om de vergunning aan te vragen, maak dan een afspraak met ons.

>> Werknemersparkeervergunning

parkeerlogo
Een werknemersparkeervergunning wordt verleend aan de werknemer als hij of zij werkt in een vergunninggebied, Dit zijn gebieden waar betaald parkeren, vergunninghoudersparkeren of parkeerschijfparkeren van kracht is De werknemer verkrijgt het parkeerrecht. Om administratieve redenen wordt de werknemersparkeervergunning aangevraagd door de werkgever. De werkgever kan deze vergunning aanvragen via een webformulier of een schriftelijk aanvraagformulier. U vindt beide formulieren aan de rechterzijde van deze pagina. Bij de keuze voor het webformulier dient de benodigde werkgeversverklaring afzonderlijk gedownload te worden.Ook deze vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

Met de vergunning kan men parkeren in de gebieden die aangewezen zijn voor werknemersparkeren, Dit zijn:
Gebied 1:
1a. Roosendaalseweg
1b. Dreef (gedeeltelijk)

Gebied 2:
2a. Parkeerterrein A. van Berchemlaan/ Oderkerkpark
2b. Parkeerterrein Nobelaer Noord (met uitzondering van de parkeerschijfplaatsen)
2c. Gebied Bogaard gewijzigd, ingaande per 10-7-2017 : Bogaard, Slotlaan (gedeeltelijk ) Bijvang (gedeeltelijk) en Voorvang
2d. Parkeerterrein Rode Poort/ F, van Eedenstraat

Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u een overzicht van de locaties waar u kunt parkeren met een werknemersparkeervergunning.

Een werknemersparkeervergunning wordt niet verleend:

- als de werkgever bij het werkadres of binnen acceptabele loopafstand (500 meter) van het werkadres over voldoende eigen parkeergelegenheid beschikt;
als de openbare parkeergelegenheid binnen acceptabele loopafstand (500 meter) van het werkadres voldoende ruimte biedt of zowel in praktische als in financiële zin een redelijk alternatief biedt.

Een werknemersparkeervergunning wordt voor ten hoogste één jaar verleend en kan telkens verlengd worden.

Kosten
euroteken

Uitgebreide vergunning:
Een uitgebreide vergunning kost  €150,00 per jaar.
De vergunning geldt op de aangewezen parkeerterreinen in de gebieden 1 en 2.

Beperkte vergunning:
Een beperkte vergunning kost € 50,00 per jaar.
De vergunning geldt alleen op de aangewezen parkeerterreinen in gebied 2. 

Op het aanvraagformulier moet een factuuradres aangegeven worden. In principe is de werknemer betaalplichtig en ontvangt deze een factuur. Als de werkgever de kosten voor zijn rekening wil nemen, wordt de factuur rechtstreeks aan hem gestuurd. Bij gebruik van het webformulier betaalt de werkgever direct.     

>> Zorgparkeervergunning

parkeerlogo
Een zorgparkeervergunning kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een voertuig wanneer hij of zij als zelfstandige een beroep in de medische-, zorg- of hulpsector uitoefent. Of als hij of zij in dienst is van een zorg- of hulporganisatie, waarvan de werknemers als eerstelijns zorgverlener binnen het medische of maatschappelijke werkveld regelmatig op huisbezoek moeten komen. Dit voor zorgverlening bij cliënten die wonen in vergunninggebieden.
Met de vergunning mag geparkeerd worden in betaald parkerengebieden, maar ook in gebieden aangeduid met het bord "P Vergunninghouders" en in blauwe zones met een parkeerduur van 2 uur of langer (uitgezonderd het grote plein van de Kerkwerve en het Van Bergenplein).  

Een zorgparkeervergunning wordt verleend op naam van de organisatie of op kenteken. Dit kan aangegeven worden op het aanvraagformulier. De zorgparkeervergunning wordt verleend voor ten hoogste één jaar en kan telkens worden verlengd.
Het aanvragen van een zorgparkeervergunning geschiedt door de werkgever of, in geval van een zelfstandige uitoefening, door de ondernemer.

Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u twee overzichtskaartjes van parkeren voor vergunninghouders in Etten-Leur Centrum en Etten-Leur Noord. Ook vindt u hier een kaart met alle parkeermaatregelen die gelden in het Centrum. Met de zorgparkeervergunning mag u in alle gekleurde straten parkeren. 

euroteken
Kosten

Een zorgparkeervergunningkost €150,00 per jaar

 

>> Zakelijke parkeervergunning

Een zakelijke parkeervergunning kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een voertuig als hij of zij een beroep of bedrijf uitoefent in een vergunninghoudersgebied. De eigenaar moet daarbij kunnen aantonen dat het in het belang van zijn of haar beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren. Het maximale aantal zakelijke vergunningen dat aan een rechtspersoon kan worden verleend, bedraagt twee voor de eerste tien medewerkers en vervolgens één per tien medewerkers.
Een zakelijk parkeervergunning wordt verleend op naam van het bedrijf of op kenteken. 

Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u twee overzichtskaartjes van parkeren voor vergunninghouders in Etten-Leur Centrum en Etten-Leur Noord.Ook vindt u hier een kaart met alle parkeermaatregelen die gelden in het Centrum. Met de zakelijke parkeervergunning mag u in alle gekleurde straten parkeren.

Een uitzondering hierop is de zakelijke parkeervergunning voor marktkooplieden. Hiervoor zijn 2 terreinen aangewezen:

 • het parkeerterrein aan de Roosendaalseweg
 • het parkeerterrein aan de A. van Berchemlaan/ Oderkerkpark

Een zakelijke parkeervergunning wordt niet verleend:

 • als het bedrijf over voldoende eigen parkeergelegenheid, binnen acceptabele loopafstand (200 meter) van het werkadres, beschikt.
 • als de openbare parkeergelegenheid, binnen acceptabele loopafstand (200 meter) van het werkadres, voldoende ruimte biedt of zowel in praktische als in financiële zin een redelijk alternatief biedt.

Een zakelijke parkeervergunning wordt voor een periode van één week, één maand, drie maanden, zes maanden, één jaar of één vaste dag per week verleend en kan telkens worden verlengd.

Een zakelijke parkeervergunning dient aangevraagd te worden door de ondernemer.

Kosten

euroteken

Zakelijke parkeervergunning geldig voor maximaal

 • 1 week: €16,-
 • 1 maand: €64,-
 • 3 maanden: €107,-
 • 6 maanden:€160,-
 • 1 jaar: €320,-

Zakelijke parkeervergunning geldig voor 1 vaste dag per week

 • gedurende één maand: €32,-
 • gedurende ten hoogste één jaar: €160,-