Parkeervergunningen voor ondernemers

Bent u ondernemer of werkt u in het centrum van Etten-Leur? Dan kunt u een werknemersparkeervergunning, zakelijke parkeervergunning, zorgparkeervergunning of parkeervergunning Marktkooplieden aanvragen.

Bij uw aanvraag of kentekenwijziging verklaart u dat uw voertuig qua afmetingen en/of gebruik voldoet aan de regels uit de APV, dat wil zeggen dat:

  • Het voertuig niet langer is dan 6 meter en niet hoger is dan 2,4 meter.
  • Het voertuig geen camper, kampeerauto, caravan, kampeerwagen of een ander kampermiddel betreft.

U verklaart verder dat u alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld. 

Aanvragen werknemersparkeervergunning

U kunt u de Werknemersparkeervergunning online aanvragen

Lukt  het online doorgeven niet? Print dan het aanvraagformulier of het formulier om het kenteken te wijzigen uit en stuur het ingevuld terug. Vergeet niet de werkgeversverklaring mee te sturen, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 
Werknemersparkeervergunning aanvragen
Werkgeversverklaring

De vergunning wordt niet verleend
- als de werkgever bij het werkadres of binnen 500 meter van het werkadres voldoende parkeerplaatsen heeft;
- als de openbare parkeerplaatsen binnen 500 meter van het werkadres voldoende ruimte biedt.

De kosten zijn:
Werknemersparkeervergunning uitgebreid        € 350,00 per jaar
Werknemersparkeervergunning beperkt            € 150,00 per jaar

Waar mag ik parkeren met een werknemersparkeervergunning?

Parkeerlocaties
Met een werknemersparkeervergunning kunt u parkeren op aangewezen parkeerterreinen binnen het vergunninghouders- en betaald parkeren gebied. Met de werknemersparkeervergunning uitgebreid kunt u parkeren op alle onderstaande parkeerterreinen. Met de werknemersparkeervergunning beperkt kunt u parkeren op de parkeerterreinen onder gebied twee.

Gebied 1:
1a. Roosendaalseweg
1b. Dreef (gedeeltelijk)

Gebied 2:
2a. Parkeerterrein Oderkerkpark
2b. Parkeerterrein Nobelaer Noord
2c. Gebied Bogaard (enkel parkeervakken zijde nieuwe woningen + Voorvang)
2d. Parkeerterrein Rode Poort

Hier vindt u een overzichtskaart met daarop bovenstaande gebieden.

Wijzigen kenteken/opzeggen vergunning

Online wijzigen kenteken/opzeggen 
Formulier wijzigen kenteken/opzeggen

De kosten voor het wijzigen van een parkeervergunning in verband met een wijziging van het kenteken of voor het verstrekken van een duplicaat bedraagt: €16,- 

Mocht u de vergunning binnen het jaar opzeggen dan vindt er geen restitutie plaats.

Aanvragen zakelijke parkeervergunning

Een zakelijke parkeervergunning wordt verleend aan de eigenaar of houder van een voertuig als er sprake is van een beroep of bedrijf in vergunninghoudersgebied. De eigenaar toont aan dat het voor de uitoefening van het beroep of bedrijf noodzakelijk is in dat gebied te parkeren. Per bedrijf verstrekken we maximaal twee zakelijke parkeervergunningen voor de eerste tien medewerkers. En vervolgens maximaal één per tien medewerkers.

Tarieven
Een zakelijke parkeervergunning wordt voor verschillende geldigheidsduur verleend.

Per week:         € 20,00

Per maand:       € 80,00

Per kwartaal:    € 135,00

Per half jaar:     € 200,00

Per jaar:           € 400,00

Voor één vaste dag per week

Per maand:       € 40,00 

Per jaar:           € 200,00

Parkeerlocaties
Met een zakelijke parkeervergunning mag u parkeren in het hele vergunninghouders- en betaald parkeren gebied met uitzondering van de blauwe zone Kerkwerve.

 Vergunning wordt niet verleend
- als het bedrijf over voldoende eigen parkeerplaats, binnen 200 meter van het werkadres, beschikt.
- als de openbare parkeerplaats, binnen 200 meter van het werkadres, voldoende ruimte biedt.
- als de zakelijke noodzaak voor een zakelijke parkeervergunning niet onderbouwd kan worden.

Zakelijke parkeervergunningen aanvragen

Aanvragen zorgparkeervergunning

U vraagt een zorgparkeervergunning aan als u als zelfstandige of in dienst een beroep in de medische-, zorg- of hulpsector uitoefent. Deze vergunning kost € 200,00 voor een jaar. Met een zorgparkeervergunning mag u parkeren in het hele vergunninghouders- en betaald parkeren gebied, behalve in de blauwe zone Kerkwerve en de blauwe zone op het Van Bergenplein. 

Zorgparkeervergunning online aanvragen
Online werkgeversverklaring zorgparkeervergunning

Vergunning Marktkooplieden

Marktkooplieden kunnen een parkeervergunning aanvragen voor één vaste dag (woensdag) per week. De vergunning kost € 62,50 voor een jaar.

Met deze parkeervergunning kunt u parkeren op:
- het parkeerterrein Roosendaalseweg
- het parkeerterrein Oderkerkpark

Een vergunning aanvragen doet u met dit aanvraagformulier