Planschade

Planschade is een schade als door wijziging van een bestemmingsplan een gebouw of stuk grond minder waard wordt. Bijvoorbeeld door bebouwing in uw directe omgeving of door aanleg van een weg. Een nieuw bestemmingsplan kan er ook toe leiden dat de (bouw)mogelijkheden op uw eigen perceel veranderen. In bepaalde gevallen kunt u van de gemeente een tegemoetkoming krijgen in planschade.

Verzoek tegemoetkoming planschade indienen

U kunt een verzoek om planschade digitaal indienen. 
online indienen planschade met DigiD
online indienen planschade met eHerkenning 

Wanneer het voor u niet mogelijk is om de aanvraag digitaal in te dienen, neem dan contact op met de gemeente via 14076.

Als u een aanvraag heeft gedaan via het webformulier, dan kunt u de voortgang daarvan volgen via de aanklikbutton Volg uw aanvraag. Na het inloggen met uw DigiD of e-Herkenning, kunt u zien hoever het staat met uw (aan)vraag.

Ook kunt u bij het invullen van een webformulier ervoor kiezen om het invullen op een later moment af te ronden. Het webformulier wordt dan ook ondergebracht bij ‘Volg uw (aan)vraag’ zodat u daar later mee verder kunt.

Kosten

Een aanvraag om vergoeding van planschade kost €300,00. U krijgt dit bedrag terug als de aanvraag wordt toegewezen.

Extra informatie

In de Procedureverordening tegemoetkoming planschade  staat beschreven hoe de procedure in zijn werk gaat.