Erkenning (ongeboren) kind Nederlandse ouder(s)

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan bent u automatisch (wettelijk) ouder van het kind. In andere gevallen kunt u uw kind erkennen. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

  • het kind krijgt wederzijds erfrecht
  • er ontstaat een onderhoudsplicht tussen ouder en kind
  • het kind kan uw achternaam krijgen
  • u bent nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind, daarvoor is ouderlijk gezag nodig

Dit regelt u op afspraak aan de balie. Maak een afspraak

Erkennen vóór de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een 'Erkenning ongeboren vrucht' genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap
bij de geboorte al vastgelegd is. Hiervoor werken wij op afspraak. Maak een afspraak

Erkennen bij of na de geboorteaangifte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven. En vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen. Voor meer informatie over dit onderwerp, kijkt u op de website van de Rijksoverheid

Naamskeuze

U mag de achternaam kiezen van uzelf of van uw partner. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen. Dit is om de eenheid van de familienaam te behouden. Maakt u geen keuze, dan krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of van de moeder. Dit hangt af van uw gezinssituatie.

Let op: bij de erkenning van een eerste kind moet de moeder, uit wie het kind geboren is, persoonlijk meekomen om toestemming te geven voor de naamskeuze. Bij de erkenning van een tweede of volgend kind kan moeder ook schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Kosten

Erkennen van een (ongeboren) kind is gratis.

Meenemen
  • Geldig legitimatiebewijs
  • schriftelijke toestemming van de moeder uit wie het kind is geboren of geboren gaat worden
  • bij de erkenning van een eerste kind, moet de aanstaande moeder persoonlijk meekomen om toestemming te geven voor de naamskeuze.
Meer informatie

Meer uitleg en informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Rijksoverheid