Erkenning (ongeboren) kind niet Nederlandse ouder(s)

Scroll naar

apenstaartje

Op afspraak

U kunt een kind erkennen dat nog geen juridische ouder heeft. Erkennen kan tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte. Het erkennen van een kind door ouders van niet Nederlandse nationaliteit gebeurt altijd op afspraak. Klink op de rode button rechts voor het Direct maken van een afspraak. 

Waarom erkennen?
Als twee mensen samen een kind krijgen en niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, heeft het kind wettelijk gezien één ouder: de biologische moeder. De vader of duomoeder moet eerst het kind erkennen om juridisch gezien de ouder te worden van het kind. De persoon die het kind erkent hoeft niet de biologische ouder te zijn.

Erkenning houdt in
U krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.
Het kind krijgt erfrecht.
Het kind kan bij de erkenning uw achternaam krijgen.

Nationaliteit van de erkenner
Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, dan gelden er mogelijk andere regels. Soms kunt u dan geen kind erkennen. Maak een afspraak voor informatie en advies over uw persoonlijke situatie.

Erkenning binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap
Bent u als man en vrouw getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap en krijgt u binnen deze relatie een kind, dan hebt u als man automatisch het juridisch vaderschap over het kind. Erkenning is dan niet nodig. Ook hebt u binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap allebei automatisch het ouderlijk gezag.

Goed om te weten
Ieder kind moet apart worden erkend. Dus ook een tweede of volgend kind uit een relatie. Dat gaat niet automatisch.  De moeder moet altijd toestemming toegeven voor erkenning. Ook bij een tweede of volgend kind uit een relatie.

Erkenning kan:

Extra informatie

tij­dens de zwan­ger­schap

Dit kan in elke gemeente in Nederland. Het hoeft niet per se in uw woonplaats. Het voordeel van erkenning tijdens de zwangerschap: het kind heeft juridisch gezien meteen twee ouders, ook als er voor de geboorteaangifte iets gebeurt met de persoon die het kind heeft erkend. Daarom adviseren wij u om deze optie te kiezen. Ook bij een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie.
Bij het eerste kind geldt: de moeder moet persoonlijk mee komen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt, kan de moeder schriftelijk toestemming geven.
Bij een tweede of volgend kind geldt: de moeder moet opnieuw toestemming geven. Dat kan schriftelijk. Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

bij de ge­boor­te­aan­gif­te

Dit moet in de gemeente waar het kind geboren is.
Bij het eerste kind geldt: de moeder moet persoonlijk mee komen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt, kan de moeder schriftelijk toestemming geven.
Bij een tweede of volgend kind geldt: de moeder moet opnieuw toestemming geven. Dat kan schriftelijk. Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.
De naam van de erkenner komt op pagina twee van de geboorteakte te staan. De gemeente maakt namelijk eerst de akte en voegt daar later de erkenning aan toe.

na de ge­boor­te­aan­gif­te

Dit kan in elke gemeente in Nederland. Het hoeft niet per se in uw woonplaats. De erkenning geldt vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte. De naam van de erkenner komt op pagina twee van de geboorteakte te staan. De gemeente maakt namelijk eerst de akte en voegt daar later de erkenning aan toe.

U moet meenemen:
een geldig identiteitsbewijs van uzelf
een geldig identiteitsbewijs van de moeder
als de moeder schriftelijk toestemming geeft: de toestemmingsverklaring

Voorwaarden
De erkenner hoeft niet de biologische ouder te zijn. Wel moet de erkenner minimaal zestien jaar oud zijn.

Iemand machtigen niet mogelijk
Als erkenner moet u altijd zelf langskomen. Iemand anders kan de erkenning niet voor u doen, ook niet met een machtiging.

Kosten
Het erkennen van een kind bij de gemeente is gratis. Ook een notaris mag een erkenningsakte opmaken. Bij een notaris kost erkenning wel geld.

Een kind erkennen na de geboorteaangifte
Een (ouder) kind kunt u na de geboorteaangifte alsnog erkennen. Dat kan in elke Nederlandse gemeente. In Etten-Leur moet u hiervoor persoonlijk langskomen. Voor een erkenning moet u een afspraak maken.

Let op: Het erkennen van een kind gebeurt altijd persoonlijk en op afspraak. Klik op de rode button rechts voor het Direct maken van uw afspraak.

Wat u moet meenemen
Als het kind jonger is dan 12 jaar:

een geldig identiteitsbewijs van uzelf en de moeder
persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder. De moeder moet persoonlijk mee als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt.

Als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is:
een geldig identiteitsbewijs van uzelf, de moeder en het kind
persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder en het kind.
Let op: de moeder moet persoonlijk mee als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt.

Als het kind 16 jaar of ouder is:
het kind zelf. Hij of zij moet kiezen wat zijn/haar achternaam wordt.
een geldig identiteitsbewijs van uzelf en het kind
persoonlijke toestemming van het kind. De moeder hoeft geen toestemming meer te geven als het kind 16 jaar of ouder is.

Kind woont in buitenland of is daar geboren
Er kunnen meer documenten nodig zijn als uw kind in het buitenland is geboren, of als moeder en kind in het buitenland wonen.

Geen geboorteakte nodig
U hebt geen geboorteakte nodig voor de erkenning als uw kind in Nederland geboren is.

Verwerkingsduur
Tijdens de afspraak krijgt u te horen hoe lang het duurt om de erkenning te verwerken. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

Voorwaarden
De erkenner hoeft niet de biologische ouder te zijn. Voor erkenning gelden de volgende voorwaarden:
De erkenner moet minimaal 16 jaar oud zijn.
Als het kind ouder is dan 12 jaar, moet het kind zelf ook toestemming geven voor de erkenning.
Als het kind jonger is dan 16 jaar, moet de moeder toestemming geven voor de erkenning.

Iemand machtigen niet mogelijk
Als erkenner moet u altijd zelf langskomen. Iemand anders kan de erkenning niet voor u doen, ook niet met een machtiging.

Ingangsdatum erkenning
Erkent u een kind na de geboorte, dan geldt de erkenning vanaf de datum dat u het kind erkent en niet vanaf de geboorte. Let op: uw naam staat in dit geval op pagina twee van de geboorteakte. De gemeente voegt de erkenning namelijk pas later aan de geboorteakte toe.

Kosten
Het erkennen van een kind bij de gemeente is gratis. Ook een notaris in Nederland mag een erkenningsakte opmaken. Bij een notaris kost erkenning wel geld.

Apart aanvragen: ouderlijk gezag
Door erkenning hebt u niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Ouderlijk gezag moet u aanvragen bij de rechtbank.