Geboorteaangifte ouder(s) NIET Nederlandse nationaliteit

Het doen van geboorteaangifte door ouders met niet de Nederlandse nationaliteit gebeurt altijd op afspraak. U kiest dit wanneer één of beide ouders niet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit of naast de Nederlandse nationaliteit een vreemde nationaliteit bezitten. U belt hiervoor naar 14076.

Wanneer doet u de aangifte?

Geboortedag

Aangifte uiterlijk

Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.

Kunt u geen afspraak meer maken binnen de termijn, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 14076.

Meenemen
  • een geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
  • een geldig identiteitsbewijs van de partner
  • een verklaring (geboortebewijs) van het ziekenhuis of verloskundige
  • als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft: het trouwboekje (niet verplicht)
  • als u uw kind al voor de geboorte heeft erkend: de erkenningsakte
  • als u vóór de geboorte heeft vastgelegd welke achternaam het kind krijgt: de akte van naamskeuze
  • als uw kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen: de donorverklaring van de Stichting Donorgegevens
Wat u moet weten

Een kind kan maximaal 2 wettelijke ouders hebben. Heeft u een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatisch de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen. De Rijksoverheid geeft informatie over het ouderlijk gezag
Het burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Deze ontvangt u automatisch van de gemeente waar u woont

Geboorteakte

Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Daarin staan: 

  • de gegevens van het kind (namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte); en
  • de gegevens van de ouder(s)

De geboorteakte is het officiële document dat geldt als bewijs van de geboorte en van de afstamming van het kind van de ouder(s). 

Kosten

Aangifte doen van een geboorte kost niets. Wel moet u betalen als u een afschrift (officiële kopie) van de geboorteakte wilt.