Geheimhouding / Inzage persoonsgegevens

Geheimhouding persoonsgegevens

Heeft u uw gemeente gevraagd om geen persoonsgegevens te verstrekken? Dan mag zij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan:

  • de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel, zoals het Rode Kruis.
Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U kunt de wijziging van uw Geheimhouding persoonsgegevens online aan ons doorgeven. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de wijziging digitaal door te geven, neem dan contact op met de gemeente. U belt hiervoor naar 14076.
Online wijziging doorgeven

Inzien persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens van uzelf, zoals deze staan vermeld in de basisregistratie personen (BRP), in te zien. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Niet altijd mogelijk 

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van een taak? Bijvoorbeeld voor inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim, ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend. 


Verstrekking gegevens bij een rechtzaak
Start er een rechtszaak waarin u bent betrokken? Dan kan de advocaat bij de gemeente om uw gegevens vragen. U mag wel uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens geeft. 

Verhuizen

Verhuist u binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Dan blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft niet opnieuw een verzoek tot niet verstrekken te doen. Het verzoek heeft geen einddatum.