Parkeren voor mantelzorgers

Heeft u de mantelzorgverklaring nodig zodat de bewoner die van uw zorg afhankelijk is een mantelzorgparkeervergunning kan aanvragen? U kunt de mantelzorgverklaring vanaf 17 januari 2022 aanvragen. Voor die tijd kunt u al wel een terugbelverzoek plaatsen. Dit houdt in dat er contact met u wordt opgenomen zodra de verklaring kan worden aangevraagd. Ook als dit eerder is dan 17 januari. U plaatst een terugbelverzoek door te mailen naar mantelzorg.etten-leur@surplus.nl.

Er wordt geprobeerd iedereen te helpen voor 1 februari. Als dit niet lukt, kunt u nog steeds mantelzorg geven. U krijgt namelijk tot 1 april om aan de nieuwe manier van digitaal parkeren te wennen en de zaken goed te regelen tussen u en de zorgvrager. U kunt hier meer over lezen bij de veelgestelde vragen.

Wie is een mantelzorger? 

Een mantelzorger zorgt voor iemand in zijn of haar omgeving. De mantelzorger doet dit vrijwillig, omdat deze een sociale relatie met de zorgvrager heeft. Bij mantelzorg is er sprake van een bepaalde afhankelijkheid. Soms is het voor de mantelzorger handig om een mantelzorgverklaring te hebben. Met deze verklaring kunt u bewijzen dat u mantelzorger bent. U kunt deze verklaring bijvoorbeeld gebruiken voor het aanvragen van een mantelzorgparkeervergunning.

Aanvragen mantelzorgverklaring

U kunt uw mantelzorgverklaring aanvragen bij Surplus. Dit kan door te mailen naar mantelzorg.etten-leur@surplus.nl. Ook kunt u bellen naar 076-5019107. Een medewerker van Surplus zal de vervolgstappen met u bespreken.

U krijgt eerst een intakegesprek met een medewerker van het mantelzorgsteunpunt ‘Zorg voor een ander’. In dit intakegesprek wordt gekeken of u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Niet iedereen kan een mantelzorgverklaring krijgen. Wat deze voorwaarden zijn, leest u hieronder bij ‘Kom ik in aanmerking voor een verklaring?’. Over het algemeen duurt het regelen van een mantelzorgverklaring enkele dagen tot een week. Soms kan het zijn dat deze termijn iets afwijkt. Er wordt geprobeerd u zo snel mogelijk te helpen. 

Komt u in aanmerking voor een verklaring?

U komt in aanmerking voor de verklaring als:

  • De zorg die wordt geboden geen dagelijkse zorg* is, zoals bijvoorbeeld een ouder die een kind opvoedt of een partner die helpt in het huishouden.
  • U op vrijwillige basis zorg biedt aan iemand die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak.
  • U geen vrijwilliger bent vanuit een organisatie, maar de mantelzorg verleent vanuit een sociale relatie.
  • De zorgvrager afhankelijk van u is voor de algemene dagelijkse levensverrichtingen.
  • U minimaal 8 uur per week mantelzorg biedt waarvan minimaal twee keer per week of een volle dag fysiek op locatie. Of u verleent minimaal vier keer per week fysiek op locatie mantelzorg. (Bij mantelzorg op locatie wordt hier bedoeld: minimaal een uur per keer en niet even snel iets afgeven).
  • U verleent minimaal 3 maanden of langer mantelzorg.

*Dagelijkse zorg is een breed begrip. Om hier wat meer duidelijkheid over te scheppen staan hieronder een aantal zaken opgesomd die onder dagelijkse zorg vallen:

  • Het doen van huishoudelijke klusjes in het eigen huishouden. Indien een partner door een beperking minder huishoudelijke taken kan verrichten en hierdoor meer taken neerkomen op de andere partner is er sprake van mantelzorg.
  • Het opvoeden van een kind, inclusief zaken die horen bij bepaalde levensfases (bijvoorbeeld de luier verschonen van een baby, een peuter helpen eten, een kleuter helpen douchen, et cetera). Indien een kind door aandoeningen meer zorg heeft dan normaliter verwacht mag worden in de levensfase, valt dit onder mantelzorg.
  • In de basis kunnen mensen zelf voorzien in hun basisbehoeften (hoewel dit bij een opgroeiend kind anders kan liggen). Basisbehoeften zijn: eten, drinken, in- en uit bed komen, lopen en bewegen, ontspannen, sociaal contact, uit- en aankleden, communiceren, plassen en ontlasting, het reguleren van lichaamstemperatuur en lichamelijke hygiëne. Indien hier meer hulp bij nodig is dan verwacht mag worden, is er sprake van mantelzorg.
Vragen of twijfels?

Heeft u vragen over de verklaring? Of twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet? U hoeft zich geen zorgen te maken. Neem vooral contact op met het steunpunt ‘Zorg voor een ander’. Een medewerker van dit steunpunt zal naar u luisteren en uw vragen beantwoorden. Deze medewerker zal aangeven wat het steunpunt voor u kan betekenen. U kunt contact opnemen door te mailen naar mantelzorg.etten-leur@surplus.nl. Of u kunt bellen naar 076-5019107.