Paspoort

Een paspoort vraagt u zelf aan in de gemeente waar u woont. Ook kinderen komen zelf (mee) voor hun aanvraag en voor het afhalen. U betaalt de kosten bij de aanvraag of bij de online voorbereiding. Uw nieuwe paspoort ligt 5 werkdagen daarna voor u klaar. U haalt het paspoort zelf af.  

Kijk voordat u naar ons komt wat u moet meenemen. Alleen als u alles bij u heeft, kunnen wij het paspoort aanvragen.

Maak een afspraak voor het aanvragen

Maak een afspraak voor het afhalen

Wat neem ik mee?
  • alle reidocumenten (paspoort, identiteitskaart) die in uw bezit zijn,  ook als deze zijn verlopen. 
  • één pasfoto, die voldoet aan de pasfoto-eisen en maximaal 6 maanden oud is
  • pinpas
  • kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig van de (beide) ouder(s) die het ouderlijk gezag hebben. Kom je alleen, dan neem je het ingevulde toestemmingsformulier en een kopie van het identiteitsbewijs van de toestemminggever(s) mee.

    Digitaal toestemming verlenen kan ook.  Toestemming reisdocument 

    De toestemming is maximaal 8 weken geldig. Dit is korter als uw gezinssituatie is veranderd tussen het moment dat uw (ex-)partner de toestemming gaf en het moment dat het paspoort en of de Nederlandse identiteitskaart wordt aangevraagd. De medewerker Publiekszaken kan dan de toestemming weigeren. 
Aanvraag online voorbereiden

Woont u in Etten-Leur, heeft u de Nederlandse nationaliteit, bent u in het in bezit van DigiD én bent u 12 jaar of ouder? Dan kunt u uw paspoort of zakenpaspoort online voorbereiden. U vult uw gegevens in en betaalt online. Als dit is gedaan maakt u binnen 28 dagen een afspraak om persoonlijk langs te komen om de aanvraag af te ronden. Bij de afronding stellen we uw identiteit vast, controleren we uw handtekening en scannen uw vingerafdrukken. Uw paspoort ligt dan na 5 werkdagen klaar. Komt u niet binnen 28 dagen aan de balie? Dan vervalt de online voorbereiding. 

Aanvraag online starten

Jonger dan 18 jaar

Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig van alle ouders of personen die het ouderlijk gezag hebben. U kunt uw toestemming aan de balie geven. Of u geeft uw schriftelijke toestemming. Dan geeft u het ingevulde toestemmingsformulier en een kopie van uw identiteitsbewijs mee.  

Digitaal toestemming verlenen kan ook.  Toestemming reisdocument 

De toestemming is maximaal 8 weken geldig. Dit is korter als uw gezinssituatie is veranderd tussen het moment dat uw (ex-)partner de toestemming gaf en het moment dat het paspoort en of de Nederlandse identiteitskaart wordt aangevraagd. De medewerker Publiekszaken kan dan de toestemming weigeren. 

Uw kind moet meekomen naar het gemeentehuis voor de aanvraag en voor het ophalen van het paspoort!

Kosten

Overzicht prijzen paspoort 2023

Product

Tarief

Geldigheid

Paspoort vanaf 18 jaar      

€ 77,85

10 jaar

Paspoort t/m 17 jaar           

€ 58,85

5 jaar

Paspoort voor vluchtelingen of vreemdelingen    

€ 58,85

max. 5 jaar

Zakenpaspoort (66 pagina’s in plaats van 34)

€ 77,85

10 jaar

Tweede paspoort

€ 77,85

 2 jaar

Extra kosten bij spoedaanvraag                   

€ 53,00

 

         

 

 

 Graag contactloos betalen of met uw pinpas.

Snel nodig

Heeft u uw paspoort snel nodig, dan kunt u een spoedaanvraag doen. Een paspoort dat vóór 15.00 uur is aangevraagd, ligt de volgende werkdag na 10.30 uur voor u klaar. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 53,00 extra.

Paspoort kwijt of gestolen

Bij verlies of diefstal van uw paspoort vult u met uw DigiD zo snel mogelijk een Vermissingsverklaring online in. U kunt hiervoor ook op afspraak aan de balie komen. Maak een afspraak voor een vermissing + aanvraag nieuw paspoort 

Voor een paspoort van een kind kan de vermissing alleen online doorgegeven worden als het kind een eigen DigiD heeft. 

Bij verlies of diefstal in Nederland is aangifte doen bij de politie niet nodig. Is het paspoort in het buitenland verdwenen, dan moet u voor uw reisverzekering bij de politie in het buitenland aangifte doen. Daarna kunt u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nooddocument aanvragen.

Teruggevonden paspoort

Vindt u uw paspoort terug nadat u die bij de gemeente als vermist heeft opgegeven? Dan mag u dit niet meer gebruiken. U bent verplicht om het paspoort in te leveren. De gemeente vernietigt het document om fraude en misbruik te voorkomen. 

Heeft u te maken met identiteitsfraude? Meld dit dan direct bij de gemeente, en bel 14 076 voor een afspraak. Geef ook aan of u meteen een nieuw legitimatiebewijs aan moet vragen. Wij melden fraudezaken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort

U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u in Nederland woont, niet de Nederlandse nationaliteit heeft en geen reisdocument kunt krijgen in uw eigen land.
U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u een asielstatus heeft, of een verblijfsvergunning type III, IV of V. Dit paspoort is overal geldig, behalve in het land waarvan u de nationaliteit heeft.

Voor een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort neemt u hetzelfde mee als voor de aanvraag voor een Nederlands paspoort. Daarnaast hebben wij uw geldige verblijfsvergunning nodig.

Extra informatie