Registratie levenloos geboren kind in basisregistratie personen

Scroll naar

Op afspraak
Het doen van een verzoek tot registratie van een levenloos geboren kind in de basisregistratie personen gebeurt op afspraak. Klik op de rode button rechts voor het Direct maken van uw afspraak.

Achtergrondinformatie
Door een wetswijziging is het vanaf 4 februari 2019 mogelijk dat ouders bij de gemeente een verzoek kunnen indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie personen (BRP) op te nemen. Deze wetswijziging komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in de basisregistratie voorkomt. Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en bijvoorbeeld op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.
Wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden is niet relevant. Ook de duur van de zwangerschap is niet van belang voor de bijschrijving in de BRP. U kunt het verzoek doen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP.  Voor in Nederland levenloos geboren kinderen geldt dat er een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand nodig is, om de registratie in de BRP te doen. U kunt uw levenloos geboren kindje laten registeren in uw woongemeente.

Goed om te weten
Deze keuze is persoonlijk. U doet voor uzelf een verzoek om het kindje toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wil de andere ouder dit ook, dan moet de andere ouder zelf een verzoek doen. Het is niet verplicht om het kindje bij uw persoonsgegevens te laten opnemen. U kiest zelf of u dit wilt. Er zijn geen kosten aan de registratie verbonden.

Zo werkt het
Als u in Etten-Leur woont, maakt u een afspraak voor de registratie (button rechts). U kunt ook 14 076 bellen om de afspraak te maken. De afspraak vindt plaats vanaf 4 februari. Op die datum gaat de wetswijziging in waardoor de registratie mogelijk wordt. Dit moet u meenemen naar de afspraak:

  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf (paspoort, ID-kaart of rijbewijs);
  • als uw kindje niet in Etten-Leur geboren is: de akte van geboorte (levenloos). Dit is niet verplicht, maar wij kunnen de registratie dan sneller voor u in orde maken. Als u de akte niet heeft en deze is opgemaakt in andere Nederlandse gemeente dan zullen wij deze voor u opvragen.

Als er nog geen akte is opgemaakt van uw kindje, zijn er meer documenten nodig, wij kunnen u daarover adviseren.

U kunt het verzoek ook digitaal indienen
Als u het verzoek tot registratie van uw levenloos geboren kind in de basisregistratie personen wilt indienen, dan kunt u dit ook direct, veilig en betrouwbaar (DigiD) digitaal doen. Klik aan de rechterzijde.

Wat gebeurt er met de registratie
Uw kindje wordt geregistreerd in de BRP en u ontvangt daarvan een bevestiging. Ook ziet u uw kindje als u inlogt in MijnOverheid. De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.

Meer weten?
Voor meer informatie klikt u hier voor de pagina van de Rijksoverheid over dit onderwerp.