Registratie levenloos geboren kind in basisregistratie personen (BRP)

Registratie van een levenloos geboren kind in de BRP is niet verplicht. U kiest zelf of u dit wilt. Deze keuze is persoonlijk. U doet voor uzelf een verzoek om het kind toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wil de andere ouder dit ook? Dan moet de andere ouder zelf ook een verzoek doen.

Indienen verzoek registratie

Op Rijksoverheid.nl  beantwoordt u vier vragen om in uw situatie te bekijken wat u moet doen om uw levenloos geboren kind te registreren in de BRP.
U kunt het verzoek online aanvragen Registratie online aanvragen

Meenemen bij afspraak

Als u in Etten-Leur woont, maakt u een afspraak voor de registratie. U belt naar 14 076 om de afspraak te maken.
•een geldig identiteitsbewijs van uzelf (paspoort, ID-kaart of rijbewijs);
•als uw kindje niet in Etten-Leur geboren is: de akte van geboorte (levenloos). Dit is niet verplicht, maar wij kunnen de registratie dan sneller voor u in orde maken. Als u de akte niet heeft en deze is opgemaakt in een Nederlandse gemeente dan zullen wij deze voor u opvragen.