Slopen & Asbest

slopensymbool

Wanneer is een sloopmelding?
Wilt u iets slopen? Dan moet u vooraf een sloopmelding doen. De sloopmelding is verplicht als:

  • De hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 is meldingsvrij).
  • Asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume ondergrens).

Hoe kunt u een sloopmelding doen?
Een sloopmelding moet u minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden doen. Dit doet u via de het Omgevingsloket. Voor het doen van een sloopmelding heeft u een DigiD nodig. Een sloopmelding is gratis.

Verpakken en afvoeren van asbest tot 35m²
Om asbest aan te leveren op de Milieustraat moet u in het bezit zijn van een ‘ontvangstbevestiging sloopmelding’ van de gemeente Etten-Leur.
Vervolgens ontvangt u een brief waarin staat of u wel of geen toestemming krijgt om het asbest onder bepaalde voorwaarden in te leveren op de Milieustraat.
Voordat u het asbest bij de Milieustraat brengt, kunt u (met de brief van de gemeente) speciale inpakfolie bij de milieustraat ophalen. Alleen asbest verpakt in deze door de gemeente verstrekte folie wordt geaccepteerd. De folie is gratis.

De milieustraat behandelt golfplaten als asbesthoudend materiaal. Ook hiervoor moet u een sloopmelding indienen.

Sloopvergunning
In sommige gevallen is een sloopvergunning nodig en geldt de sloopmelding niet. Dit is het geval als gesloopt wordt:

Sloopvergunning aanvragen

websitesymbool

Een sloopvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Voor het doen van een sloopvergunning heeft u  een DigiD nodig.

Kosten

euroteken

Een sloopvergunning aanvragen kost: €301,90
Een sloopmelding is gratis

 

Meer informatie

websitesymbool

Meer informatie over asbest, de sloopmelding en het afvoeren van afval kijkt u op de website van afval3xbeter  en op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat)

Start- en gereedmelding
Klik hier voor de formulieren voor de start- en gereedmelding sloopwerkzaamheden