Snippergroen aankopen

bladsymbool

Snippergroen is openbaar groen dat van de gemeente is maar geen belangrijke functie heeft. De gemeenteraad heeft besloten dat snippergroen mag worden verkocht aan aangrenzende eigenaren. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zie voor deze voorwaarden het document ‘Snippergroen in ’t kort’ en de notitie ‘Snippergroen’. U vindt deze aan de rechterzijde van deze pagina. In deze documenten wordt er gesproken over aantasting van de hoofdgroenstructuur en de daarbij behorende groennorm. Dit betekent dat er binnen de bebouwde kom per wijk 80m² openbaar groen per woning aanwezig dient te zijn. Hierdoor kan er in de volgende wijken géén snippergroen worden aangekocht;

  • Baai
  • Centrum Oost
  • Centrum West
  • Hooghuis
  • Noord

websymbool

Wanneer u een verzoek wilt indienen voor het aankopen van snippergroen, kunt u hiervoor een verzoek indienen door middel van een digitaal aanvraagformulier. U vindt dit digitale formulier aan de rechterzijde van deze pagina in het rode vlak.

blaadje

Project snippergroen Centrum-West en De Grient

Eind 2015 is de gemeente gestart met het in kaart brengen van het gebruik van gemeentegrond. Dit wordt wijk voor wijk gedaan. Halverwege december 2017 zijn we begonnen met het in kaart brengen van het gebruik van gemeentegrond in de wijken Centrum-West en De Grient.

U kunt de presentatie die op 6 december 2017 is gehouden voor de wijken Centrum-West en De Grient aan de rechterzijde openen als pdf-document. 

vraagteken

Veelgestelde vragen over snippergroen

Heeft u vragen over het project? Bekijk dan het pdf-document ‘Veelgestelde vragen over Snippergroen’ aan de rechterzijde. Staat uw vraag er niet bij? Stel dan uw vraag per mail: snippergroen@etten-leur.nl 
 

Inloopspreekuur begin 2018
Iedere vrijdag is er een inloopspreekuur, van 09.00 - 12.00 uur, voor bewoners die zijn aangeschreven in de Grient en Centrum West (snippergroenproject). De bewoners die een brief krijgen kunnen naar het spreekuur komen en hoeven geen afspraak te maken. Een afspraak maken mag natuurlijk wel via snippergroen@etten-Leur.nl.

Bewoners kunnen zich op vrijdagochtend melden bij de balie in de centrale hal van het Stadskantoor. 

Op 21 september kan het spreekuur helaas niet doorgaan. 

Met ingang van oktober 2018 is het spreekuur alleen nog op afspraak op dinsdagochtend. Voor het maken van een afspraak kunt u terecht op deze website of via e-mail snippergroen@etten-Leur.nl 

Ook kun je telefonisch een afspraak maken bij Berrique de Jong 06- 10 69 74 65 en Dora Matuyu 06-82 38 88 80.  

 

 

Snippergroen in 't kort

15 september 2015, pdf, 332kB

Download dit bestand

Veelgestelde vragen over Snippergroen

13 februari 2018, pdf, 404kB

Download dit bestand

Notitie Snippergroen - versie augustus 2017

16 november 2017, pdf, 625kB

Download dit bestand

Presentatie informatieavond Centrum-West en Grient op 6-12-2017

27 december 2017, pdf, 492kB

Download dit bestand

Zoeken