Uitweg maken of veranderen (uitrit)

Scroll naar

bedrijfsymboolwoningsymbool

Wilt u met uw auto (of ander motorvoertuig) op uw perceel kunnen komen, dan is daarvoor een uitweg nodig. Voor het maken of veranderen van een uitweg moet u een melding doen bij de gemeente. De uitweg kan worden aangelegd, als het college niet binnen acht weken na ontvangst van de complete melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden. Het is niet toegestaan om de uitweg zelf aan te leggen. De uitweg legt de gemeente aan.
Opgelet: de regels in bestemmingsplannen staan het parkeren van een voertuig in de voortuin niet toe.  

Als de gewenste uitweg kruist met een watergang, is toestemming van het Waterschap vereist. Als de gewenste uitweg uitkomt op een provinciale weg, is toestemming van de Provincie vereist. Deze aanvragen lopen via de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14076. Pas na toestemming van het Waterschap en/of de Provincie kunt u een melding doen. 

Kosten 

euroteken

De aanlegkosten komen voor uw rekening. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de situatie. Het realiseren van de uitweg gebeurt nadat u de gemeente opdracht heeft gegeven voor de aanleg en nadat u de aanlegkosten heeft betaald. Neem voor meer informatie hierover contact op met de gemeente via het vijfcijferige telefoonnummer: 14 076.

Aanvragen

websitesymbool 

Voor de melding gebruikt u het meldingsformulier. Dit formulier vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.