Uitweg maken of veranderen (uitrit)

Wilt u met uw auto (of anders) op uw perceel kunnen komen, dan is daarvoor een uitweg nodig. Voor het maken of veranderen van een uitweg moet u een melding doen bij de gemeente.

Melden

U kunt de meding om een uitweg te maken of te veranderen online doen. Online melden uitweg door inwoners Online melden uitweg door bedrijven

Als het niet lukt om de melding digitaal te doen, dan belt u naar 14076.

Kosten

Het melden bij de gemeente is gratis.
De aanlegkosten en eventuele kosten voor het verwijderen/verplaatsen van obstakels en/of bomen/beplanting worden wel in rekening gebracht. De hoogte hiervan is afhankelijk van de situatie. Het realiseren van de uitweg gebeurt nadat u de gemeente opdracht heeft gegeven voor de aanleg en nadat u de aanlegkosten heeft betaald.

Gemeld en dan?

De uitweg kan worden aangelegd, als het college niet binnen acht weken na ontvangst van de complete melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden. Het is niet toegestaan om de uitweg zelf aan te leggen. De uitweg legt de gemeente aan.
Opgelet: de regels in bestemmingsplannen staan het parkeren van een voertuig in de voortuin niet toe.  

Als de gewenste uitweg kruist met een watergang, is toestemming van het Waterschap vereist. Deze aanvraag gaat via de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14076. Pas na toestemming van het Waterschap kunt u een melding doen.

Als de gewenste uitweg uit komt op een provinciale weg, dan is een omgevingsvergunning vereist. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.nl. 

  Heeft nog vragen? Dan belt u naar 14076.