Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Als u wilt trouwen in het buitenland, kan het zijn dat u daarvoor een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig heeft. Hierin staat dat u met uw partner mag trouwen volgens de Nederlandse wet. Deze verklaring heeft u alleen nodig als de buitenlandse overheid hier speciaal om vraagt.

Staat u ingeschreven in Etten-Leur, dan kunt u de verklaring op 2 manieren aanvragen.

Verklaring aan de balie aanvragen

U maakt hiervoor een afspraak door te bellen naar 14076.

Verklaring per post aanvragen

Stuur een brief en de nodige documenten op naar:
Gemeente Etten-Leur
T.a.v. Burgerlijke Stand
Postbus 10.100
4870 GA Etten-Leur

Bel naar 14076 om na te gaan welke documenten er nodig zijn voor de aanvraag.

Kosten

De kosten voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid zijn € 24,60. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kijkt u op de website van de Rijksoverheid