Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Een verklaring huwelijksbevoegdheid is een internationaal document dat soms nodig is als u wilt trouwen in het buitenland. Vraag bij de burgerlijke stand van de plaats waar u wilt trouwen welke documenten u nodig heeft.

Staat u ingeschreven in Etten-Leur, dan kunt u de verklaring op 2 manieren aanvragen bij de gemeente.

1. Verklaring aan de balie aanvragen

De afgifte van een Verklaring van huwelijksbevoegdheid gebeurt op afspraak. U belt hiervoor naar 14076.

Een ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt of u documenten moet laten zien. In de verklaring huwelijksbevoegdheid staat dat er volgens de Nederlandse wet geen bezwaar is tegen het huwelijk van u en uw aanstaande.

2. Verklaring per post aanvragen

Stuur een brief en de nodige documenten op naar:

Gemeente Etten-Leur
T.a.v. Burgerlijke Stand
Postbus 10.100
4870 GA Etten-Leur