Verklaring van huwelijksbevoegdheid

apenstaartje

Afspraak

De opmaak en afgifte van een Verklaring van huwelijksbevoegdheid gebeurt op afspraak. Klik op de rode button rechts voor het Direct maken van uw afspraak.

Een verklaring huwelijksbevoegdheid is een internationaal document dat soms nodig is als u wilt trouwen in het buitenland. Vraag bij de burgerlijke stand van de plaats waar u wilt trouwen welke documenten u nodig heeft.

Staat u ingeschreven in Etten-Leur, dan kunt u de verklaring op 2 manieren aanvragen bij de gemeente.

1. Verklaring aan de balie aanvragen

De afgifte van een Verklaring van huwelijksbevoegdheid gebeurt op afspraak. Klik op de rode button rechts voor het Direct maken van uw afspraak.

Een ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt of u documenten moet laten zien. In de verklaring huwelijksbevoegdheid staat dat er volgens de Nederlandse wet geen bezwaar is tegen het huwelijk van u en uw aanstaande.

2. Verklaring per post aanvragen

Stuur een brief en de nodige documenten op naar:

Gemeente Etten-Leur
T.a.v. Burgerlijke Stand
Postbus 10.100
4870 GA Etten-Leur