Vuurwerk afsteken en verkopen

Vuurwerk afsteken
  • Vuurwerk mag alleen worden afgestoken op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
  • Op andere tijden is het verboden consumentenvuurwerk af te steken. Alleen professionele bedrijven mogen dit indien zij hiervoor een vergunning hebben.
  • Het is verboden consumentenvuurwerk af te steken op een openbare plaats, indien dit gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. Verder kunnen burgemeester en wethouders plaatsen aanwijzen waar het verboden is consumentenvuurwerk af te steken.
Minimunleeftijd vuurwerk afsteken 

Op de verpakking van legaal vuurwerk is terug te vinden welke leeftijd u moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.

Vuurwerk verkopen 
  • Voor de verkoop van vuurwerk heeft een bedrijf tenminste een vergunning van de gemeente nodig;
  • De verkoop van consumentenvuurwerk aan particulieren is toegestaan door bevoegden op de laatste 3 werkdagen van het jaar. Echter niet op zondag;
  • U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar;
  • Op ieder vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan;
  • Om vuurwerk te mogen verkopen, moeten de opslag en het verkooppunt aan verschillende eisen voldoen. U kunt deze eisen opvragen bij de gemeente;
  • De opslag van consumentenvuurwerk tot 10.000 kilo moet u melden aan de gemeente;
  • Indien u 10.000 kilo of meer consumentenvuurwerk wilt opslaan, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.
Minimumleeftijd vuurwerk kopen 

U moet minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn om vuurwerk te kunnen kopen. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk. Op de verpakking van het vuurwerk staat welke leeftijd u moet hebben. 

Extra informatie 

Voor de landelijke regels tot het kopen, verkopen en afsteken van vuurwerk zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk