De kermismis bij de Autoscooters

Zondag 3 juli zal pastor Claude Covemaeker, in samenwerking met de H. Mariaparochie, de eucharistieviering in de autoscooters voorgaan. De kermismis begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de autoscooter van Michel Swinkels, die je op het kermisterrein vindt tegenover Marktzicht aan de Markt 50. De muzikale begeleiding van de dienst wordt verzorgd door het koor de Kerkzwervers. De opbrengst van de kermiscollecte is bestemd voor de H. Mariaparochie. Na afloop van de mis is er voor alle “kerkgangers” koffie of thee met iets lekkers bij café-zaal Marktzicht.