Gemeente Etten-Leur zoekt kunstenaar voor kunstopdracht Wijk Schoenmakershoek in Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft ruim 44.000 inwoners en is een aantrekkelijke woongemeente. De gemeente streeft erna om in elke wijk een kunstwerk te plaatsen. Een doelstelling van het gemeentelijke cultuurbeleid is het betrekken van de bewoners bij het realiseren van een kunstwerk in hun wijk. De commissie Beeldende Kunst in Wijken bestaat uit zowel vaste leden als wijkbewoners en adviseert het college van B&W bij de realisatie van kunst in de wijken. 

 

Kunst opdracht

De gemeente Etten-Leur zoekt een (omgevings)kunstenaar voor de realisatie van een kunstwerk in de wijk Schoenmakershoek. Schoenmakershoek is een ruim opgezette duurzame wijk. Je woont hier landelijk maar toch dicht bij de voorzieningen.

Er is een voorkeurslocatie voor de plaatsing van een kunstwerk in het Schoenmakerspark. Schoenmakerspark is een centraal element in de wijk. Qua opzet is Schoenmakerspark smal aan de zijde van de Donkerstraat en breed aan de zijde van de haven. Schoenmakerspark is een doe-park, uitnodigend en open. Voorzieningen voor jong en oud zijn aanwezig, zoals een speelveld maar ook rustige zitjes. Het water in het park dient als retentievoorziening voor de gehele wijk. Aan de randen van het park wordt gewoond, samen met de openheid in dit park zorgt dit voor sociale controle. In een programma van eisen zijn de criteria vastgesteld waaraan het kunstwerk moet voldoen. Voor het kunstwerk is, inclusief ontwerp, vervaardigingkosten en plaatsing, een budget beschikbaar van € 56.500, - exclusief B.T.W

 

Procedure

Professionele beeldende kunstenaars kunnen met een korte, heldere visie op de opdracht reageren. Geef daarbij ook gemotiveerd antwoord op de vraag waarom je aan deze opdracht deelneemt. Uit de reacties worden maximaal 3 kunstenaars geselecteerd en gevraagd een schetsontwerp te maken. Geselecteerde kunstenaars wordt gevraagd een uitgewerkt schetsontwerp te presenteren. Per schetsontwerp is een vergoeding van € 2.000,00 beschikbaar. Uit deze schetsontwerpen kan een kunstenaar geselecteerd worden om een definitief ontwerp in te dienen.

 

Informatie en inzendingen

Inzendingen met CV en relevante en actuele informatie (a4 formaat) kunnen tot 1 februari 2023 worden gemaild of verstuurd naar Ilse.vanmeggelen@etten-leur.nl of

Gemeente Etten-Leur Afdeling Samenleving/Team Beleid

T.a.v. Ilse van Meggelen

Postbus 10.1000 4870 GA ETTEN-LEUR