Algemene informatie over Samen Gezond Leven Etten-Leur

Etten-Leur zet in op mentale, fysieke gezondheid en verbinding om inwoners van alle leeftijden sterker en veerkrachtiger te maken. Hiervoor zijn initiatieven van partners uit het Sportakkoord, het preventieakkoord en gelden ter bevordering van leefstijl bij elkaar gebracht onder de naam Samen Gezond Leven Etten-Leur (SGLE)

 

Samen met partners heeft Gemeente Etten-Leur afgelopen jaren een lokaal sportakkoord (2018) en een lokaal preventieakkoord (2021) opgesteld. Dat zijn onder andere partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang.

 

Het sportakkoord zet in op de thema’s:

  • inclusief sporten en bewegen,
  • vitale sport- en beweegaanbieders,
  • positieve sportcultuur,
  • vaardig in bewegen.

 

Het sportakkoord is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen zich kunnen ontwikkelen en met plezier kunnen sporten en bewegen. Van jong tot oud, met of zonder beperking en/of als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer.

 

De thema’s van het Lokaal Preventieakkoord zijn:

  • problematisch alcoholgebruik,
  • overgewicht,
  • roken,
  • vitaliteit en welbevinden.

 

Het preventieakkoord is erop gericht de leefstijl van mensen positief te beïnvloeden om zo het risico op bepaalde ziekten of gezondheidsproblemen te verminderen

 

Kortom: We willen Samen Gezond Leven in Etten-Leur stimuleren vanuit een positieve aanpak!

 

De akkoorden stimuleren verbinding, zowel tussen partners als tussen de onderwerpen. Dit levert een mooie lijst met haalbare acties op die de komende periode worden uitgevoerd. Niet alles kan tegelijk, de lijst met acties zal groeien en zal door ontwikkelen.

 

Het overzicht van de huidige deelnemende partners en initiatieven

Voor inhoudelijke informatie over de activiteiten kunt u terecht bij de initiatiefnemer (zoals de sportvereniging, zorg- welzijnsaanbieder, enzovoorts).

 

Mocht u als partner ook een bijdrage willen leveren neem dan contact op met Ilse Jaspers of Peter van Dorst om de mogelijkheden te bespreken.

Ilse.jaspers@etten-leur.nl

peter.vandorst@etten-leur.nl