Uitslag RIVM-onderzoek naar rubbergranulaat in kunstgrasvelden bekendgemaakt

Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onderzoek uitgevoerd naar eventuele gezondheidsrisico’s van met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op dinsdag 20 december bekend gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat praktisch verwaarloosbaar is.

De resultaten van het onderzoek van het RIVM geven nu geen aanleiding voor de gemeente Etten-Leur om maatregelen te nemen bij de met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden in onze gemeente.

Wat was de aanleiding van het onderzoek?

Het televisieprogramma Zembla heeft op 5 oktober jl. een uitzending gemaakt over de vermeende gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden met rubberkorrels. Naar aanleiding van die uitzending is onrust ontstaan over de veiligheid van sporten op deze kunstgrasvelden. Op basis hiervan heeft het ministerie van VWS het RIVM gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de gezondheidsrisico’s.

 

Om welk materiaal gaat het?

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt vooral gemaakt van oude rubberproducten, zoals versnipperde autobanden. De stof waar het om gaat (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, ofwel PAK’s) wordt gebruikt bij de productie van autobanden. We komen er ook op andere manieren dagelijks mee in aanraking, bijvoorbeeld via uitlaatgassen van auto’s, rook van houtkachels, en gebarbecued vlees. Deze stof is recent toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

 

Situatie in Etten-Leur

In Etten-Leur is rubbergranulaat gebruikt op de kunstgrasvelden van SC Unitas ’30, vv Internos en vv D.S.E.. Deze rubberkorrels voldoen aan het keurmerk van Milieukeur. Met dit keurmerk, dat sinds 2011 wordt gebruikt, worden milieu- en gezondheidseisen aan de korrels gesteld. Op basis van een eerder advies van het RIVM en de eisen die via het Milieukeurmerk worden opgelegd, is in Etten-Leur voor gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden gekozen. Dit rubbergranulaat wordt overigens in bijna alle gemeenten van Nederland toegepast.

Onlangs is het RIVM bij vv D.S.E. en SC Unitas ’30 geweest om monsters te nemen van het rubbergranulaat op een van hun kunstgrasvelden. Op elk veld zijn zes monsters genomen op de zogenoemde FIFA locaties. Het betreft intensief en minder intensief bespeelde plekken. Alle monsters zijn door ALcontrol Laboratories geanalyseerd op de aanwezigheid van 45 verschillende chemische stoffen. vv D.S.E. heeft de resultaten van de chemische analyses van de zes monsters die op hun kunstgrasveld genomen zijn ontvangen. Ook deze resultaten gaven geen reden tot ongerustheid. SC Unitas ’30 heeft de resultaten van de op hun kunstgrasveld genomen monsters nog niet binnen. Omdat de kunstgrasvelden hetzelfde instrooimateriaal bevatten als vv D.S.E. verwachten we daarvan dezelfde resultaten.

Wilt u meer informatie?

U vindt meer informatie op www.rivm.nl. Daar vindt u ook het rapport van het onderzoek en een filmpje met meer uitleg. U kunt ook contact opnemen met het RIVM via telefoonnummer 0800-0480.

Op www.ggdghor.nl vindt u meer informatie van de GGD over dit onderzoek. 

De Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website meer informatie staan over kunstgrasvelden en gezondheid. U vindt deze informatie op: http://sportengemeenten.nl/dossiers/kunstgras-en-gezondheid.

Bekijk de video met toelichting op het rapport