Volmachtgever

Deze tekst wordt gebruikt bij een volmachtgever die optreedt namens een persoon.

OmĀ als gemachtigde op te kunnen treden, heeft de gemeente een bewijs nodig dat u gemachtigd bent door de volmachtgever. U kunt dat bewijs bij een van de volgende schermen toevoegen (of later per post toesturen).