Lichtjes in de takken van de Moeierboom met op de achtergrond het oude raadhuis
Actueel

De eindejaarsberichten op een rij. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Laatst gewijzigd: 2023-12-21 14:21:53

Openingstijden stadskantoor en milieustraat tijdens de feestdagen

Het stadskantoor

Op maandag 25 en dinsdag 26 december is het stadskantoor gesloten vanwege Kerstmis. Op maandag 1 januari is het stadskantoor gesloten vanwege Nieuwjaarsdag. Informatie van uw gemeente is natuurlijk wel 24 uur per dag beschikbaar op www.etten-leur.nl en via onze social media. Het callcenter wordt, alleen voor vragen en opmerkingen die niet kunnen wachten en voor spoedgevallen, waargenomen door een extern callcenter. U kunt op de andere werkdagen na telefonische afspraak (14076) terecht in het Stadskantoor.

Werkplein Hart van West-Brabant en Loket Elz

Het Werkplein Hart van West-Brabant en het Wmo-loket Elz zijn op dezelfde momenten gesloten als het stadskantoor, zoals hierboven vermeld. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van het Werkplein op: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Op de andere werkdagen kunt u alleen telefonisch terecht bij Loket Elz via (076)5024025. Vragen kunt u ook stellen via het e-mailadres elz@etten-leur.nl.

Aangepaste openingstijden milieustraat

In week 52 heeft de milieustraat ruimere openingstijden. Eerste en tweede kerstdag is de milieustraat gesloten. De milieustraat is van woensdag 27 december tot en met vrijdag 29 december open van 10.00 – 16.00 uur en op zaterdag 30 december van 09.00 – 16.00 uur. Op nieuwjaarsdag is de milieustraat gesloten. Vanaf 2 januari gelden de normale openingstijden weer. Voor meer informatie en om te zien hoe druk het is bij de Milieustraat (via de druktemeter) kijkt u op uw ‘afval3xbeter’ app of op www.afval3xbeter.nl.

 

Inzameling van kerstbomen

De kerstbomen worden ingezameld van 8 tot en met 19 januari. U kunt de boom aanbieden op de dag dat ook het GFT in uw straat wordt opgehaald. Dit kan op de stoep bij de gft-containers of waar normaal de gft-containers staan. Alleen de bomen zonder versieringen, standaard, grondkruis of pot/emmer worden meegenomen. U kunt uw kerstboom natuurlijk ook, op vertoon van uw milieupas, zonder bijkomende kosten afgeven bij de Milieustraat.

 

Vuurwerk – Regels en toezicht

Het is weer bijna zover: Oud & Nieuw. Samen met vrienden en familie gaan we knallend het nieuwe jaar in. Helaas gebeuren er ieder jaar weer ongelukken door het onzorgvuldig afsteken van vuurwerk. Met name illegaal vuurwerk kan persoonlijke ellende geven.

Veilig vuurwerk afsteken

Dit jaar mag je vuurwerk bij de verkooppunten afhalen op 28, 29 en 30 december. Afsteken mag alleen op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Houd bij het afsteken altijd rekening met mensen, dieren en omringende bebouwing. Maar let ook op jezelf. Voorkom ongelukken door weigerend vuurwerk niet opnieuw af te steken en hou voldoende afstand. Als je je niet aan de regels houdt, riskeer je een boete of een doorverwijzing naar Bureau Halt. Deze dagen is er extra toezicht door politie en BOA’s op het naleven van de regels voor het afsteken van vuurwerk. De BOA’s houden zowel in uniform als in burger toezicht. Laten we 2024 met elkaar goed en vooral veilig beginnen!

 

Wat te doen bij (vuurwerk)overlast en schade rond de feestdagen

Meld (vuurwerk)overlast en schade bij de gemeente met het formulier op onze website. Zie deze website bij Direct regelen > Melding en klacht > Melding maken > Melding woonomgeving. Of bel het telefoonnummer 14076 en kies dan voor optie 4. Dit is uitsluitend voor vuurwerkmeldingen.
Wij gebruiken de gegevens die wij van u ontvangen, wanneer wij gaan controleren in de wijken.

Heeft u informatie over opslag of handel in illegaal vuurwerk? Meld het dan bij de politie: 0900-8844. U kunt ook contact opnemen met MeldMisdaadAnoniem 0800-7000. Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Bel dan de politie via 0900-8844. Ziet u schade aan bijvoorbeeld speeltoestellen, prullenbakken of afvalcontainers? Meld dit dan via de BuitenBeterapp.

 

Afsluiting textiel en PBD-containers rond de jaarwisseling

Rond de jaarwisseling sluiten we de textielcontainers en de ondergrondse PBD-containers af. Deze containers kunt u dus niet gebruiken op 31 december 2023 vanaf 12.00 uur tot 1 januari 2024 12.00 uur. Breng je afval voor deze tijd naar de containers. Het is niet toegestaan om zakken naast de containers te plaatsen. Op 1 januari om 12.00 uur gaan de containers weer open.

Welke containers zijn wel toegankelijk?
De ondergrondse containers voor oud papier, restafval en glas zijn wel toegankelijk tijdens oud en nieuw. Dit geldt ook voor de gft-cocons.

 

Afsluiting fiets- en voetgangerstunnel Hoge Neerstraat

Om schade door vuurwerk te beperken zal rond de jaarwisseling de fiets- en voetgangerstunnel Hoge Neerstraat afgesloten worden in beide richtingen. De afsluiting is van woensdag 27 december 2023 tot en met woensdag 3 januari 2024. De fietsers kunnen via de fiets- en voetgangersoversteek Brabantpark omrijden.

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Een afbeelding met een dennentak waaraan de driehoeken hangen in de gemeentelijke huisstijlkleuren rood, blauw en geel en rechtsonder het logo van Gemeente Etten-Leur