De Groene Pluim is in 2023 uitgereikt door de wethouder aan Donker Groen voor hun geboekte resultaten op het gebied van goed en duurzaam ondernemerschap.
Actueel

Nieuws voor ondernemers: De Groene Pluim 2024 én de gehouden Ondernemerspeiling

Laatst gewijzigd: 2024-03-28 14:03:36

Welke ondernemer verdient de Groene Pluim 2024?

Veel bedrijven in Etten-Leur zijn al goed bezig met duurzaamheid. Dat is niet altijd zichtbaar. Door deze bedrijven met de Groene Pluim in de spotlight te zetten, kunnen ze ook weer andere ondernemers inspireren. In 2022 reikten we daarom de eerste Groene Pluim in onze regio uit. Deze zomer reiken we deze opnieuw uit. Om daarvoor in aanmerking te komen, kunnen bedrijven zich tot 22 april aanmelden.

“In Etten-Leur zijn we trots op onze duurzame bedrijven”, Ger de Weert, wethouder duurzaamheid

Is uw organisatie ook goed bezig op duurzaam en sociaal gebied? Of kent u een onderneming in onze regio die de Groene Pluim verdient? Iedere organisatie die een actieve en zichtbare bijdrage levert op de vier geselecteerde Global Goals (eerlijk werk en groei economie, verantwoorde consumptie en maken producten, klimaatactie en samenwerken om doelen te halen) maakt kans om de nieuwe Groene Pluimhouder te worden. Door mee te doen, laat u zien dat u er een bent. U krijgt dan sowieso een uitnodiging voor de inspirerende bijeenkomsten van de Groene Pluim waarbij duurzame ondernemers hun kennis en ervaringen uitwisselen. Deskundigen van de stichting de Groene Pluim beoordelen of u in aanmerking komt voor een verdere screening. Uiteindelijk wordt uit de inzendingen één organisatie gekozen aan wie wethouder Ger de Weert de Groene Pluim komende zomer uitreikt.

Aanmelden?

Ga naar degroenepluim.nl en vul de activiteiten van uw organisatie op de 4 Global Goals in. Heeft u zich al eerder aangemeld maar heeft uw bedrijf nieuwe acties die het verschil maken? Dan nodigen wij u van harte uit om u opnieuw aan te melden. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 22 april.

De Groene Pluim is in 2023 uitgereikt door de wethouder aan Donker Groen voor hun geboekte resultaten op het gebied van goed en duurzaam ondernemerschap.

Etten-Leur gaat aan de slag met uitkomst ondernemerspeiling

Gemeente Etten-Leur heeft in 2023 voor de vierde keer een ondernemerspeiling uitgevoerd. In vergelijking met de vorige peiling uit 2018 is de waardering op sommige onderdelen beter. Op andere onderdelen is een kleine achteruitgang te zien. Gemeente Etten-Leur wil samen met ondernemers inhoud geven aan het vervolg. De ondernemerspeiling gaat in op thema’s als de bedrijfsomgeving, gemeentelijke dienstverlening, de relatie tussen de gemeente en haar ondernemers en het ondernemersklimaat. Dit keer was er ook extra aandacht voor het onderwerp ‘duurzaamheid’. Ondernemers hebben in de peiling laten weten hoe zij de inzet van Gemeente Etten-Leur waarderen.

Aan de slag met drie thema’s

Uit de peiling kwamen drie onderwerpen die meer aandacht verdienen. Daar gaat Gemeente Etten-Leur mee aan de slag. Dat zijn: duurzaamheid, de relatie tussen gemeente en ondernemer en de organisatiegraad van ondernemers in Etten-Leur. Om hiermee aan de slag te gaan, is de eerste stap dat de gemeente graag in gesprek gaat met ondernemers om hun ideeën en overwegingen op tafel te krijgen. Gemeente Etten-Leur gaat dan ook een aantal bijeenkomsten houden.

Gesprekken met wethouder Ger de Weert

Onder de inzenders van volledig ingevulde formulieren zijn enkele persoonlijke gesprekken met wethouder Ger de Weert verloot. De wethouder ging bij deze ondernemers op bezoek om hen te bedanken en van hen persoonlijk te horen wat er zoal speelt bij de Etten-Leurse ondernemer. Wil je meepraten over één of meer thema’s die Etten-Leur wil aanpakken? Mail dan naar ludo.bolling@etten-leur.nl om je aan te melden!