Dronebeeld van de wijk Etten-Leur-Noord op de voorgrond en de wijken De Keen en Schoenmakershoek op de achtergrond
Actueel

Wil jij je inzetten voor jouw wijk De Keen of Etten-Leur-Noord?

Laatst gewijzigd: 2023-11-01 14:47:36

Een wijk waar wijkbewoners elkaar weer ontmoeten? Met activiteiten voor de wijkbewoners? Waar het schoon, groen en veilig is?

Wijkvereniging De Keen zoekt nieuwe vrijwilligers om de taken met elkaar te verdelen. De wijkvereniging organiseert, met vrijwilligers, ieder jaar activiteiten voor jong en oud. Maandelijks komen verschillende werkgroepen bij elkaar.

Wijkvereniging Etten-Leur-Noord wil een frisse doorstart maken en zoekt daar vrijwilligers voor. Het idee is om één keer per twee weken met elkaar af te spreken om deze doorstart te maken. Om zo tot een bloeiende wijkvereniging te komen, die leuke en zinvolle activiteiten voor jong en oud organiseert.

Woon jij in De Keen of Etten-Leur-Noord? Meld je dan aan!

Wil je je inzetten voor een fijne leefomgeving in jouw wijk? En:

– je bent goed in omgang met andere mensen
– je hebt financieel talent (bv. Als penningmeester)
– je hebt zowel doorzettingskracht als nuance
– je wilt een gesprekspartner zijn van maatschappelijke instellingen zoals de gemeente
– je wilt je samen met enthousiaste medebewoners inzetten voor een fijne leefomgeving in je eigen wijk

Meld je dan aan voor een leuke en interessante bestuursfunctie. Naast bestuurderstaken zijn er ook nog andere activiteiten waar vrijwilligers voor nodig zijn: samen bewegen, samen eten, spelen, elkaar ontmoeten, meewerken aan groene duurzame wijkprojecten, ouderen activiteiten en kinderactiviteiten. Denk hierbij aan: activiteiten bedenken en organiseren voor de wijkbewoners, schrijven voor de wijknieuwsbrief en de social media, bezorgen van de wijknieuwsbrieven of buurtpreventie. Misschien heb je wel de groene vingers voor de groene wijkprojecten. Het vrijwilligerswerk kost je zo’n 1 tot 3 uur per week. Doe dat waar jij je prettig bij voelt. De wijkvereniging zorgt voor een fijn samenzijn van buurtbewoners, met een hart voor de buurt. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Frans van Ham via e-mail: fransvanham64@hotmail.com of via 06-83690559.