BestuurAmbtsgebonden nevenfuncties van de collegeleden (versie januari 2023)

Burgemeester M.L. Verheijen

 • Lid algemeen bestuur van GR Veiligheidsregio
 • Lid Veiligheidscollege

 

Wethouder A.P.M.A. Schouw

 • Lid algemeen bestuur van GR RWB
 • Lid en voorzitter commissie van advies Mobiliteit RWB
 • Lid commissies van advies Ruimte RWB
 • Lid algemene vergadering van Benego (Belgisch Nederlands Grensoverleg)
 • Lid  van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Breda airport

 

Wethouder M.J. Verwijmeren

 • Lid algemeen bestuur van:

GR Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant;

GR GGD West-Brabant;

GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;

GR Werkplein Hart van West-Brabant (tevens lid van het DB).

 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
 • Lid van de Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer
 • Lid commissie van advies Arbeidsmarkt RWB

 

Wethouder G.J.A.M. de Weert

 • Lid algemeen bestuur van:

GR West-Brabants Archief;

GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (tevens lid/voorzitter dagelijks bestuur);

GR Belastingsamenwerking West-Brabant;

GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

Stichting Inkoopbureau West-Brabant.

 • Lid bestuur van:

GR ICT West-Brabant-West.

 • Lid commissie van advies Economie RWB
 • Vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V.’s Brabant Water, Bank voor Nederlandse Gemeenten en REWIN
 • Lid stuurgroep Brabants Bodem