Bestuur Besluitenlijst van B&W van 12 oktober 2023

Vragen APB – Overlast coffeeshop Wilhelminalaan

Het college beantwoordt in een antwoordbrief vragen van het APB over de overlast rondom de coffeeshop aan de Wilhelminalaan.

Beslissing op bezwaar, nieuwe last onder dwangsom Hof van Holland, Van Bergenplein 41

Het college besluit een bezwaarschrift over het opleggen van een nieuwe last onder dwangsom ongegrond te verklaren.

Begroting 2024

Het college besluit de begroting 2024 ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Mandaat aanbesteding plaatsing van laadpalen

Etten-Leur neemt sinds 2022 deel aan de aanbesteding plaatsen laadpalen van de provincies Noord-Brabant en Limburg. 2024 start een nieuwe concessie onder leiding van deze provincies. Etten-Leur wil hierbij aansluiten voor de periode 2024-2028. Op die manier voldoet de gemeente ook de komende vier jaar aan de doelstellingen en verplichtingen van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

Datum: 12 oktober
Tijd: 15.00 uur
Activiteit: openingshandeling start bouw De Hoogschout
Locatie: Bisschopsmolenstraat 164
Collegelid: wethouder Schouw

Datum: 12 oktober
Tijd: 16.00 uur
Activiteit: onthulling naam appartementen Van ’t Hoffstraat
Locatie: Van ‘t Hoffstraat
Collegelid: wethouder Schouw

Datum: 13 oktober
Tijd: 13.00 uur
Activiteit: persmoment scanauto
Locatie: parkeerterrein Roosendaalseweg
Collegelid: wethouder Schouw

Datum: 13 oktober
Tijd: 16.00 uur
Activiteit: persmoment bekendmaking nieuwe jeugdburgemeester
Locatie: oude Raadhuis, Markt 1
Collegelid: burgemeester Starmans-Gelijns