Bestuur Besluitenlijst van B&W van 18 januari 2024

Principeverzoek Hoevenseweg

Namens de eigenaar van een adres aan de Hoevenseweg is een verzoek ingediend voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen. Het college heeft besloten dat in principe medewerking verleend kan worden aan dit verzoek voor de wijziging van de agrarische bestemming naar wonen.

 

Raadsbrief gevolgen nieuwe energieleverancier

Het college stemt in met het versturen van de raadsbrief gevolgen nieuwe energieleverancier aan de gemeenteraad.

 

Overname locatie Olympiade 15

De huidige opstalnemer heeft een verzoek ingediend voor de overname van het recht van opstal op de locatie Olympiade 15 door een nieuwe exploitant. Het college stemt hiermee in.  Deze locatie is
onderdeel van sportpark Hoge Neer, hier is nu een tennisschool gevestigd. De nieuwe exploitant wil hier padelbanen realiseren.

 

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.