Bestuur Besluitenlijst van B&W van 25 januari 2024

U&H strategie en integraal VTH jaarverslag 2023 en uitvoeringsprogramma 2024

Het college heeft de wettelijk verplichte uitvoerings- en handhavingsstrategie 2024 en het integraal VTH-jaarverslag (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) 2023 en uitvoeringsprogramma 2024 vastgesteld. De uitvoerings- en handhavingsstrategie beschrijft de prioriteiten, doelen en strategie├źn op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor een periode van 4 jaar.

In het integraal VTH-jaarverslag 2023 en uitvoeringsprogramma 2024 is aangegeven welke activiteiten zijn uitgevoerd in 2023 op basis van het toen geldende VTH-beleid. Ook is opgenomen welke activiteiten er worden uitgevoerd in 2024 om de doelen uit de uitvoerings- en handhavingsstrategie te realiseren.

Reactie vragen VVD jaarwisseling 2023/2024

De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over het verloop van de jaarwisseling in 2023/2024. De raadsinformatiebrief geeft antwoord op deze vragen.

Aanpassing DVO met Werkplein

Het college stemt in met een aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst met het Werkplein Hart van West-Brabant.

Onderwijsagenda 2023 – 2027

Het college stelt de onderwijsagenda 2023 t/m 2027 vast.

 

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.