Besluitenlijst van B&W 28 september 2023

Reactie brief Leefbaar Etten-Leur

De fractie van Leefbaar Etten-Leur stelt vragen over nasleep brand bij Axell Logistics. De brief aan de raad is reactie college op deze vragen.

 

Vaststellen definitief ontwerp Cimbaalhof parkeerhofjes

De inspraakperiode op het voorlopig ontwerp van het onderhoudswerk “Cimbaalhof parkeerhofjes” is afgelopen. Het ontwerp geeft inzicht in herinrichting van het openbaar gebied. Alle direct aanwonenden, belanghebbenden en belangstellenden konden hun reacties kenbaar maken. In het eindverslag zijn alle reacties/vragen overgenomen en voorzien van gemeentelijke standpunten.

Met het vaststellen van het eindverslag is het informeren over het ontwerp afgerond. De volgende fase is de uitvoering.

 

Herontwikkeling Edward Poppelaan 14 AO

Het college besluit een anterieure overeenkomst te sluiten voor de herontwikkeling van Edward Poppelaan 14. Op deze locatie wenst initiatiefnemer 12 sociale koopwoningen (appartementen) en 11 grondgebonden patiowoningen te realiseren.

 

Opdracht Centrum voor Wonen voor wonen op maat

Senioren willen en moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Zij moeten zich hiervan bewust worden en zelf aan de slag gaan om hun eigen woning aan te passen aan hun levensfase. Het Centrum voor Wonen is een lokale partij en weet inmiddels veel inwoners te bereiken. Daarom besluit het college om een vervolgopdracht te verstrekken aan het Centrum voor Wonen voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2024. Dit om senioren te informeren en te bewegen om hun woning aan te passen, zodat deze veilig en geschikt is om er zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen.

 

Samenwerken in project Regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag West-Brabant

Ondanks alle inzet de afgelopen jaren, is in West-Brabant het aantal meldingen bij de politie over mensen met verward of onbegrepen gedrag toegenomen. De afgelopen maanden heeft de WijZijn Traverse Groep samen met de 14 gemeenten van West-Brabant en andere netwerkpartners een projectaanvraag opgesteld voor de Regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag. Eind juli heeft ZonMw hiervoor subsidie toegekend. De kenniswerkplaats heeft tot doel in een periode van vier jaar ervoor te zorgen dat inwoners met onbegrepen gedrag beter ondersteund worden en hierdoor meer aansluiting vinden bij hun omgeving.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 28 september
Tijd: 10.15 uur
Activiteit: in ontvangst nemen inloopkaart Etten-Leur | week tegen de eenzaamheid
Locatie: De Linde
Collegelid: wethouder Verwijmeren

Datum: 29 september
Tijd: 08.30 uur
Activiteit: ondertekening convenant ‘Samen Schoon naar School’ 2023-2024
Locatie: Munnikenheide College

Collegelid: wethouder De Weert

 

Datum: 30 september
Tijd: 11.00 uur
Activiteit: openen expositie Atelier Dekkers
Locatie: Trouwkerkje
Collegelid: wethouder Verwijmeren

 

Datum: 5 oktober

Tijd: 8.45 uur
Activiteit: start Verkeersdoolhof
Locatie: volgt
Collegelid: wethouder Schouw

 

Datum: 5 oktober
Tijd: 15.00 uur
Activiteit: officiële openingshandeling start bouw Podium Etten-Leur
Locatie: Bouwplaats Podium
Collegelid: wethouder Schouw

 

Datum: 5 oktober
Tijd: 16.00 uur
Activiteit: bijwonen opening Restaurant Stroming
Locatie: Zwartenbergse Molen
Collegelid: wethouder De Weert

 

Datum: 6 oktober
Tijd: 10.00 uur
Activiteit: persmoment uitgifte Mantelzorgwaardering
Locatie: Valpoort
Collegelid: wethouder Verwijmeren

 

Datum: 6 oktober
Tijd: 16.00 uur
Activiteit: prijsuitreiking drie winnende scholen Verkeersdoolhof
Locatie: volgt
Collegelid: wethouder Schouw