BestuurBesluitenlijst van B&W van 5 oktober 2023

Aanwijzingsbesluit parkeren Etten-Leur

Met het aanwijzingsbesluit Parkeren Etten-Leur mandateert het college van B&W Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV de volledige handhavingsketen voor fiscale parkeerhandhaving uit te voeren.

 

Rapportage groenplan

Van 26 juni t/m 9 juli stond de vragenlijst voor het groenplan online. Ook was deze in het Stadskantoor op papier in te vullen tot 7 juli. Uitkomsten, conclusies, aanbevelingen staan in de rapportage en op www.etten-leurmakenwesamen.nl. Daar staat ook de lijst met antwoorden op veel gestelde vragen.

Vrijgeven voorlopig ontwerp Meerkoet en Wintertaling

De bestrating van de Meerkoet en de Wintertaling is toe aan onderhoud. De asfaltverharding in de rijbaan van de Wintertaling tussen Lage Vaartkant en Wielewaal blijft gehandhaafd. De gemeente heeft een voorlopig ontwerp voor de bovengrondse inrichting en legt dat aan bewoners en belanghebbenden voor.

 

Vrijgeven voorlopig ontwerp Klaroenring en omgeving

De bestrating van de Klaroenring (westelijk deel tussen Harpdreef en Tamboerijn), Gitaarhof, Schalmei, Contrabas en Klarinetstraat zijn toe aan onderhoud. In enkele straten wordt een nieuw hemelwaterriool bijgelegd. De gemeente heeft een voorlopig ontwerp voor de bovengrondse inrichting en legt dat voor aan de bewoners en belanghebbenden.

 

Raadsbrief sloop Nobelaer

Naar aanleiding van een toezegging om de sloop van de Nieuwe Nobelaer te evalueren, informeren wij de gemeenteraad over resultaten hiervan.

 

Besluit op verzoek tot intrekken omgevingsvergunning Bankenstraat 16

Op 14 september 2023 trad een gefaseerde omgevingsvergunning in werking voor het bouwen van 3 stallen en het uitbreiden van een bestaande varkenshouderij (milieu-inrichting). Belanghebbenden verzoeken het college om de omgevingsvergunning in te trekken. Het college is op dit moment niet bevoegd over te gaan tot intrekking van de omgevingsvergunning. Het verzoek wordt afgewezen.

 

Raadsinformatiebrief nadere toelichting herinrichting begane grond Stadskantoor

Het college stuurde aan de raadsleden een raadsinformatiebrief met een nadere toelichting herinrichting begane grond Stadskantoor.

 

Verordeningen financieel beheer, controle en doelmatigheidsonderzoek (212, 213 en 213a)

Het college besluit de geactualiseerde verordeningen over financiën, controle en onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Startnotitie binnenspeeltuin Hoge Neerstraat 1

Het college besluit de startnotitie voor het Initiatief voor het herbouwen van een Vlaamse schuur en deze te gaan gebruiken als indoor speeltuin, goed te keuren.

 

Bijstellen kaders voor de herontwikkeling Markt/Dreef

College van B&W stelt gemeenteraad voor om de kaders over type en aantal appartementen bij te stellen voor herontwikkeling van het gebied achter Markt 9 t/m 15 / Dreef. De bijstelling gaat om 21 middeldure huur naar 23 betaalbare koopappartementen. Onderdeel van de ontwikkeling blijft de nieuwe wijkfunctie van circa 300 m2 voor de wijk Centrum West. De ruimtelijke kaders blijven gelijk.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid college

Datum: 5 oktober
Tijd: 15.00 uur
Activiteit: officiële openingshandeling start bouw Podium Etten-Leur
Locatie: bouwplaats Podium
Collegelid: wethouder Schouw

Datum: 5 oktober
Tijd: 16.00 uur
Activiteit: bijwonen opening Restaurant Stroming
Locatie: Zwartenbergse Molen
Collegelid: wethouder De Weert

Datum: 6 oktober
Tijd: 10.00 uur
Activiteit: persmoment uitgifte Mantelzorgwaardering
Locatie: Valpoort
Collegelid: wethouder Verwijmeren

Datum: 6 oktober
Tijd: 16.00 uur
Activiteit: prijsuitreiking drie winnende scholen Verkeersdoolhof
Locatie: De Vleer
Collegelid: wethouder Schouw

Datum: 10 oktober
Tijd: 19.00 uur
Activiteit: bijeenkomst als onderdeel van duurzaamheidsdag
Locatie: De Nobelaer
Collegelid: wethouder De Weert

Datum: 12 oktober
Tijd: 15.00 uur
Activiteit: openingshandeling start bouw De Hoogschout
Locatie: Bisschopsmolenstraat 164
Collegelid: wethouder Schouw

Datum: 12 oktober
Tijd: 16.00 uur
Activiteit: onthulling naam appartementen Van ’t Hoffstraat
Locatie: Van ‘t Hoffstraat
Collegelid: wethouder Schouw