InformatiebriefVoor ouder(s), verzorger(s) en leerkracht

Met deze brief informeren wij je over de werving van een nieuwe jeugdburgemeester.

Wat doet de jeugdburgemeester?

Het doel van de jeugdburgemeester is om de betrokkenheid van de jeugd in Etten-Leur bij de gemeente te vergroten en een open oor te hebben voor thema’s die bij kinderen leven. Daarnaast is het ook een mooie gelegenheid om kinderen meer te leren over verkiezingen, democratie en maatschappij. Onze huidige jeugdburgemeester Alain Koroma, heeft in het afgelopen jaar bijvoorbeeld Sinterklaas ontvangen, kinderen geënthousiasmeerd om meer te lezen, bij de Dodenherdenking een krans gelegd bij het Herdenkingsmonument en de officiële opening gedaan van de kermis. Natuurlijk mag de jeugdburgemeester ook zelf onderwerpen aandragen die hij of zij belangrijk vindt en waar hij of zij graag aandacht aan wil schenken in de gemeente. De aanstelling van de jeugdburgemeester geldt steeds voor 1 jaar.

Wie komen er in aanmerking?

We richten ons op leerlingen uit groep 7 die het leuk vinden om in de belangstelling te staan en goed voor grote groepen mensen kunnen spreken. Van ouders wordt verwacht dat ze hun kind hierbij kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld het schrijven van een toespraakje. De taken van de jeugdburgemeester zijn meestal buiten schooltijden. Deze extra activiteiten mogen niet ten koste gaan van de schoolprestaties. Daarom vragen we toestemming van hun ouders/verzorgers èn van hun leerkracht.

De sollicitatie

Geïnteresseerde kinderen, die aan het profiel voldoen en toestemming hebben van hun ouders en hun school, kunnen zich vóór 25 september online aanmelden en met een filmpje solliciteren voor jeugdburgemeester. Op www.etten-leur.nl/jeugdburgemeester staat alle informatie over het sollicitatieproces.

Op basis van de aanmelding en de filmpjes nodigt de burgemeester drie kinderen uit voor een sollicitatiegesprek op vrijdagmiddag 13 oktober vanaf 13.00 uur. Dezelfde middag wordt de naam van de nieuwe jeugdburgemeester bekendgemaakt en is er de presentatie aan de pers op het stadskantoor. We hopen dat deze 3 kinderen toestemming krijgen van de school voor het sollicitatiegesprek op 13 oktober en toestemming krijgen van de ouder(s)/verzorger(s) voor dit moment.

Nog vragen?

Mocht je nog vragen hebben of meer materiaal nodig hebben, dan kun je dat doorgeven via jeugdburgemeester@etten-leur.nl. Ook voor vragen over het onderwerp kun je via dit e-mailadres bij ons terecht. Hartelijk bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Team jeugdburgemeester Gemeente Etten-Leur