Openbare besluitenlijst van 10 augustus 2023

Voorlopig Ontwerp (VO) herinrichting begane grond Stadskantoor en investeringskrediet

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het Voorlopig Ontwerp (VO) herinrichting begane grond van het stadskantoor. Daarnaast wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met het investeringskrediet.

 

Verhuis-, schuif- en organisatieplan behorend bij herinrichting begane grond

Als de gemeenteraad positief besluit over de herinrichting begane grond, dan heeft dat ook gevolgen voor de tijdelijke dienstverlening tijdens de bouw, de herverdeling van ruimte op de verdiepingen van het stadskantoor en de samenwerking tussen de diverse organisaties op de begane grond. Hiervoor hebben we (voorlopige) plannen gemaakt en die werken we verder uit tot definitieve plannen.

 

Samenwerkingsafspraken met Alwel inzake flexwoningen Haansberg

Tussen de gemeente en de woningbouwvereniging Alwel zijn prestatieafspraken gemaakt voor realiseren van de tijdelijke woningen. Het college heeft ingestemd met het voornemen om de gronden in opstalrecht aan Alwel uit te geven.

 

1e Wijziging “beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden artikel 4 Bijlage II Bor”

Op 2 mei 2022 heeft het college de Beleidsregels “planologische afwijkingsmogelijkheden artikel 4 bijlage II Bor” vastgesteld. Na ruim een jaar ervaring te hebben opgedaan met dit beleid is gebleken dat een aantal aanpassingen van de beleidsregels noodzakelijk is.

 

Afhandeling datalek bij klantentevredenheidsonderzoek

Eerder dit jaar heeft een externe partij, die namens de gemeente Etten-Leur hulpmiddelen voor de WMO verzorgt, een klantentevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hierbij hebben zij gebruik gemaakt van een bedrijf waarbij eerder dit jaar persoonsgegevens zijn gestolen. Dit is landelijke in het nieuws geweest. Bij dit datalek zijn mogelijk ook gegevens uitgelekt van de 210 klanten van de gemeente Etten-Leur die deelgenomen hebben aan dit onderzoek. Deze personen hebben een brief ontvangen. Daarin staan de mogelijke gevolgen en de manier waarop deze kunnen worden beperkt.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.