Openbare besluitenlijst van B&W van 7 september 2023

Vaststellen wijzigingsplan Buitengebied, Heigatstraat 10

Het wijzigingsplan Buitengebied, Heigatstraat 10 heeft ter inzage gelegen. Er zijn ambtshalve wijzigingen aangebracht aan het ontwerpwijzigingsplan. Het college stelt het wijzigingsplan gewijzigd vast.

Uniforme verlegregeling Brabant Water en Gemeenten

Het college stemt in om met Brabant Water een nieuwe regeling voor het verleggen van waterleidingen op te stellen.

Planning Groenplan

Het opstellen van het Groenplan liep vertraging op. In een raadsinformatiebrief staat waarom dat is en dat het plan in het eerste kwartaal van 2024 in de raad komt.

Afdoening toezegging vissterfte

Wethouder Schouw deed een toezegging naar aanleiding van vissterfte eerder dit jaar. Hierbij ontvangt u de beantwoording.

Benoeming lid Participatieraad Sociaal Domein Etten-Leur

De Participatieraad Sociaal Domein had wegens het vertrek van een lid een vacature. Mevrouw N. van Ginneken wordt voorgedragen. Het college haar tot lid van de participatieraad. Hiermee is de participatieraad met 9 leden weer op volle sterkte.

Aanbesteding sociaal medische advisering Wmo, GPK en leerlingenvervoer

De gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert (De6-gemeenten) werken samen op verschillende onderwerpen binnen het sociaal domein. Zij sloten eerder een gezamenlijke overeenkomst voor de uitvoering van sociaal medische advisering. In verband met het aflopen van de huidige overeenkomst en omdat verlenging niet meer mogelijk is, wordt het college gevraagd te besluiten over deelname, procedure en de te hanteren voorwaarden voor een nieuwe aanbesteding sociaal medische advisering.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2022

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de cliëntervaring. Onderzoeksbureau I&O Research voerde dit uit voor de gemeente Etten-Leur. Naast de gebruikelijke schriftelijke enquête lieten we dit jaar ook een kwalitatief onderzoek uitvoeren op basis van een verdiepingsgesprek met cliënten. De resultaten van beide onderzoeken verwerkte I&O Research in een rapportage. De resultaten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren en nog steeds goed. Cliënten voelen zich serieus genomen, vinden de kwaliteit van de ondersteuning goed en ervaren positieve effecten door de ondersteuning.

 

Dit zijn samenvattingen van de collegebesluiten. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen. De volledige, vastgestelde besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

Datum: 8 september
Tijd: 14.30 uur
Activiteit: In ontvangst nemen boekwerk ‘Monumenten Etten-Leur’
Locatie: Schonckzaal, Oude Raadhuis aan de Markt 1 in Etten-Leur
Collegelid: Wethouder De Weert

Datum: 9 september
Tijd: 10.00 uur
Activiteit: overhandiging boekje ihkv Monumentendag
Locatie: Molen De Lelie
Collegelid: Wethouder Verwijmeren

Datum: 13 september
Tijd: 20.00 uur
Activiteit: Opening Open Atelier Route
Locatie: De Nobelaer
Collegelid: Wethouder De Weert