Contactgegevens Centrum-West

Gemeente
Wijkwethouder Ger de Weert
Postbus 10100
48470 GA  ETTEN-LEUR
ger.deweert@etten-leur.nl 

Wijkmanager Miranda Boere
Postbus 10100
4870 GA  ETTEN-LEUR
miranda.boere@etten-leur.nl

Wijkboa Rachelle Smits
Postbus 10100
4870 GA  ETTEN-LEUR
handhaving@etten-leur.nl 

Politie
Wijkagent Jutka de Rooij
Stationsplein 37
4872 XL  ETTEN-LEUR
T: 0900 - 8844
jutka.de.rooij@politie.nl 

Woningcoöperatie Alwel
Woonconsulent Daniëlle Koet
Bredaseweg 1
4872 LA  ETTEN-LEUR
d.koet@alwel.nl

Wijkvereniging Centrum-West
Papenstraat 47
4875 CJ  ETTEN-LEUR
wijkverenigingcentrumwest@gmail.com 
www.wijkverenigingcentrumwest.nl