Waar bent u naar
op zoek?

Actueel

Jaarrekening 2023: Etten-Leur op koers

05 juni 2024

2023 was het eerste volledige jaar van de huidige raadsperiode. Veel plannen uit het college-uitvoeringsprogramma zijn gerealiseerd of in gang gezet. Etten-Leur verwelkomde de 45.000ste bewoner, 20.000ste woning en Marina Starmans als burgemeester. Het NS-stationsplein werd toegankelijker en groener. Zonnepark Bollendonk levert duurzame energie aan duizenden huishoudens. Start woningbouw op het voormalige Nieuwe Nobelaerterrein, aan de Hoge Neerstraat en De Hoogschout. Dit alles onder de slogan Etten-Leur maken we samen. De jaarrekening 2023 illustreert de ambitie van de gemeente. Ook al liggen er financiële onzekerheden in het verschiet, de gemeente durft stappen te zetten en maakt plannen voor de lange termijn.

Infographic Jaarrekening 2023 in één oogopslag met een overzicht van hoogtepunten van het jaar 2023, cirkeldiagrammen met de inkomsten en uitgaven per begrotingscategorie en een positief saldo van 3,8 miljoen euro
Lees meer over Jaarrekening 2023: Etten-Leur op koers

Opening van Fleur’s Veldje in De Keen

29 mei 2024

Het is zo ver! De jongeren van de wijk De Keen hebben hun lang gekoesterde droom verwezenlijkt. Het speelveld aan de Rijsdijk is omgetoverd van een mollenveld met brandnetels tot een modern beweegveld. Samen met omwonenden en wijkvereniging De Keen hebben jongeren zich ingezet om hun veldje op te knappen. Het resultaat is een prachtige ontmoetingsplek met geëgaliseerd terrein, nieuwe goaltjes, een stevig hekwerk en een renbaan rondom het veld.

Actiefoto van een voetbalwedstrijd van een vrouwenteam
Lees meer over Opening van Fleur’s Veldje in De Keen

Kadernota 2025: Ambitieus en behoedzaam

24 mei 2024

Halverwege de bestuursperiode kijken het college en de raad met de kadernota 2025 vooruit naar de komende jaren. Zij gaan ervoor om het raadsprogramma en de acties die daar uit gekomen zijn, te realiseren. Er staat veel in de steigers en voor de ambities van de toekomst zijn goede voorbereidingen getroffen. Daarbij geeft het college wel aan: “We moeten realistisch zijn, onze financiële positie is onzeker”. Dat geldt niet alleen voor gemeente Etten-Leur, maar helaas -met het terugschroeven gelden vanuit het Rijk- ook voor vele andere gemeenten in Nederland. 

Illustratieve afbeelding van een jongedame in de huisstijl van Gemeente Etten-Leur
Lees meer over Kadernota 2025: Ambitieus en behoedzaam