Contactgegevens Hooghuis

Gemeente
Wijkwethouder Ger de Weert
Postbus 10100
48470 GA  ETTEN-LEUR
ger.deweert@etten-leur.nl 

Wijkmanager Miranda Boere
Postbus 10100
4870 GA  ETTEN-LEUR
miranda.boere@etten-leur.nl

Wijkboa Rachelle Smits
Postbus 10100
4870 GA  ETTEN-LEUR
handhaving@etten-leur.nl 

Politie
Wijkagent Matthew Ferouge
Stationsplein 37
4872 XL  ETTEN-LEUR
T: 0900 - 8844
matthew.ferouge@politie.nl 

Woningcoöperatie Alwel
Woonconsulent Daniëlle Koet
Bredaseweg 1
4872 LA  ETTEN-LEUR
d.koet@alwel.nl

Wijkbelang Hooghuis
Kraanvogel 22
4872 SB  ETTEN-LEUR
secretaris@wijkbelanghooghuis.nl 
www.wijkbelanghooghuis.nl