BuurtWhatsApp in wijk Sanderbanken

In navolging van onder andere de wijken de Keen, Baai en Attelaken in Etten-Leur heeft sinds begin december ook de wijk Sanderbanken een BuurtWhatsApp. Inmiddels nemen maar liefst 250 buurtbewoners deel. Een WhatsApp-groep richt zich op het signaleren van verdachte situaties, preventie en veiligheid. Het dient als een moderne vorm van buurtwacht. Initiatiefnemer in de wijk Sanderbanken is Dylan Raats. Aanleiding voor het in het leven roepen van de buurtapp zijn volgens hem overlast en vernielingen in de wijk geweest.

Extra ogen en oren

In het verlengde daarvan is samen met de wijkmanager van de gemeente Etten-Leur en de wijkagent direct actie ondernomen. Omdat zowel gemeente als politie niet continu in de wijk aanwezig kunnen zijn, is het idee voor een eigen BuurtWhatsApp geboren. Het doel hiervan is om extra ogen en oren te vormen in de wijk om verdachte situaties te signaleren en eventueel te verstoren. De BuurtWhatsApp is een bewonersinitiatief met samenwerking vanuit de gemeente en politie, die op hun beurt helpen met een wijkfolder.

Aanmelden

Wie als bewoner van Sanderbanken interesse heeft om mee te helpen aan de veiligheid binnen de wijk, kan zich aanmelden via de Facebookpagina (Buurtwhatsapp Sanderbanken) of door naam, adres en 06-nummer te mailen naar: sanderbanken@coriansecurity.nl