Openingstijden Goede Vrijdag en Pasen

Het stadskantoor is open op vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) en gesloten op maandag 10 april omdat het Tweede Paasdag is. Informatie van uw gemeente is natuurlijk wel 24 uur per dag beschikbaar op www.etten-leur.nl en via onze social media. Het callcenter wordt op Tweede Paasdag, alleen voor situaties die geen uitstel dulden/ spoedgevallen, waargenomen door een extern callcenter. U kunt op de overige werkdagen alleen na telefonische afspraak (14076) terecht in het Stadskantoor. 

Werkplein Hart van West-Brabant 

Het Werkplein Hart van West-Brabant en het Wmo-loket Elz zijn op dezelfde momenten gesloten als het stadskantoor, zoals hierboven vermeld. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van het Werkplein op: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Op de andere werkdagen kunt u alleen telefonisch terecht bij Loket Elz via (076)5024025. Vragen kunt u ook stellen via het e-mailadres elz@etten-leur.nl.

Openingstijden Milieustraat rondom Pasen         
De Milieustraat Vosdonk aan de Verschuurweg is geopend op Goede Vrijdag 7 april van 10.00 – 16.00 uur. De Milieustraat is open op zaterdag 8 april van 09.00 - 16.00 uur. Tweede Paasdag, 10 april, is de Milieustraat gesloten. Voor meer informatie over de afvalinzameling kijkt u in de Afval3xBeter-app of op www.afval3xbeter.nl.