Subsidie verduurzamen woningeigenaren aangepast

Wellicht heeft u eerder gelezen dat woningeigenaren vanaf 1 januari 2023 subsidie krijgen van de gemeente Etten-Leur voor het isoleren van hun woning. We zagen  dat de eisen in de subsidieregeling niet de juiste waren. Daardoor was de uitvoering van isolatiemaatregelen in veel gevallen moeilijk of soms niet haalbaar.

Andere eisen

De eisen voor de isolatie zijn aangepast. Deze nieuwe eisen gelden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. De eisen zijn gelijk gesteld met de eisen van de landelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Heeft u net een aanvraag ingediend of is uw aanvraag eerder afgewezen?

We zullen deze nogmaals toetsen aan de nieuwe eisen. U hoeft dus geen nieuwe aanvraag te doen. Als uw aanvraag voldoet aan de nieuwe eisen, ontvangt u een brief van ons en wordt de subsidie alsnog uitgekeerd. Wilt u meer weten over een advies, scan of isolerende maatregelen? Kijk voor meer informatie op: www.etten-leur.nl/energieregeling