De openbare besluitenlijst van b&w van 7 juli 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 27 - 2022

Datum: 7 juli 2022

 

Vaststellen ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling van de locatie Stationsstraat 35 en 37 te Etten-Leur

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om ruimtelijke kaders vast te stellen voor de herontwikkeling van de locatie Stationsstraat 35 en 37 in Etten-Leur. Om ervoor te zorgen dat een omgevingsvergunning kan worden verleend in afwijking van het bestemmingsplan, stellen zij de raad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

 

Vaststellen kaders herontwikkeling Stationsplein 45 te Etten-Leur

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor ruimtelijke kaders vast te stellen voor de herontwikkeling van de locatie Stationsplein 45 te Etten-Leur. Om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen in afwijking van het bestemmingsplan wordt de raad voorgesteld een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

 

Eerste voortgangsrapportage prestatieafspraken 2022 met Alwel en HBV
Eind 2021 ondertekenden Alwel, de Huurdersbelangenvereniging en de gemeente de prestatieafspraken voor 2022. De afspraken hebben betrekking op onder andere nieuwbouw van woningen, de woonruimteverdeling en het betaalbaar houden van de huren. Partijen maakten recent voor de eerste keer de balans op. Het college stemt in met de eerste voortgangsrapportage.

 

Informerende brief gemeenteraad mbt maatwerkovereenkomst HO zin

De contracten met de zorgaanbieders die we nu hebben, lopen af. We zien dit als een kans om de werkwijze goed te bekijken en te kijken wat beter kan. Zo kunnen we hulp bij het huishouden nog beter organiseren en beter kijken wat aansluit bij wat onze inwoners nodig hebben. De aanbesteding van de Huishoudelijke Ondersteuning zorg in natura voor de De5 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert) is onlangs succesvol afgerond. In april 2022 is er definitief gegund. Vanaf 1 oktober 2022 treedt de nieuwe overeenkomst in werking. Niet alle zorgaanbieders hebben een nieuw contract met de gemeente afgesloten. Het kan zijn dat iemand een andere zorgaanbieder krijgt en ook een andere hulp. Dit geldt maar voor een klein deel van onze cliënten. Voor de meeste mensen verandert er niets.

 

Mandaat aanbesteding plaatsing van laadpalen

Het college besluit om de provincie Noord-Brabant mandaat te geven om namens de gemeente Etten-Leur besluiten te nemen over een aanbesteding voor het plaatsen van laadpalen.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.


Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

6-jul-22

11.00

Opening (brunch) huiskamer de Linde

De Linde, huiskamer

wethouder Verwijmeren

8-jul-22

15.00

Openen Klimaatplein Life&Garden

Life&Garden

Wethouder De Weert

13-jul-22

10.30

Bezoek klas jeugdburgemeester Isabella

De Hasselbraam

Burgemeester De Vries

17-jul-22

10.00

Installatie nieuwe dominee De Baai / H.J. Ketelaar

De Baai

Burgemeester De Vries