De openbare besluitenlijst van b&w van 1 september 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 35 - 2022

Criteria plaatsing pakketautomaten
Een pakketautomaat is een muur van kluisjes in de openbare ruimte, waar mensen via een persoonlijke code op elk moment van de dag pakketten kunnen afhalen of retour sturen. De gemeente ontving van verschillende aanbieders van deze automaten een verzoek voor het plaatsen van pakketautomaten in de openbare ruimte in Etten-Leur. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en het tegengaan van een rommelig straatbeeld stelt het college criteria voor plaatsing vast.

 

Vaststellen Definitief Ontwerp onderhoud P. van Weesstraat , Noord, Oost-, Zuid en Westwiek

De Pastoor van Weesstraat en de Noord-, Oost-, Zuid- en Westwiek zijn toe aan groot onderhoud. Het voorlopig ontwerp is aan de bewoners gepresenteerd. Er zijn geen reacties ontvangen. Het college stelt het eindverslag van de inspraak en het definitief ontwerp vast. De gemeente start nu met het voorbereiden van het uitvoeren van het project.

 

Informeren gemeenteraad over werkwijze plaatsen laadpalen
De gemeente Etten-Leur heeft een nieuw contract voor het plaatsen van laadpalen. We werken vanaf deze maand met Vattenfall. Dit is de komende twee jaar de partij die laadpalen plaatst. De werkwijze van het plaatsen van de palen verandert door dit nieuwe contract. Voortaan neemt de gemeente een verkeersbesluit voor het plaatsen van een laadpaal. De gemeente stelt bewoners hiervan op de hoogte door een bord te plaatsen op de locatie waar de nieuwe laadpaal komt. Hierop staat informatie over het verkeersbesluit. Bewoners kunnen hier bezwaar op maken. Het college informeert de gemeenteraad hierover.

 

Begraafplaats Zundertseweg - ruimingen 2022 en aanwijzing historische graven
Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafdekking een opvallende kwaliteit heeft. Dit gebeurt volgens de op 19 juni 2018 vastgestelde “Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Etten-Leur 2017”. Het college kreeg advies van de Heemkundekring. Daarop besloot het college om van de lijst met ruimingen 2022 twee graven aan te wijzen als historisch waardevol. Het gaat hier om twee kindergrafjes met karakteristieke vormgeving. Deze graven zijn één van de laatste kindergrafjes die overgebracht zijn vanuit de begraafplaats van de Heilige Hartkerk in de jaren 60. Deze graven blijven behouden voor een periode van 10 jaar. De gemeente ruimt de overige graven van deze lijst.

 

Eerste wijziging Verordening Starterslening Etten-Leur 2020
De raad behandelde in juni/juli de doelgroepenverordening. Toegezegd is snel na de zomervakantie met een voorstel te komen om het huidige maximale bedrag van € 250.000,- voor de starterslening op te hogen naar maximaal € 270.000,-. Het college doet de raad nu het voorstel om niet alleen dit bedrag te verhogen, maar ook de mogelijkheid te bieden om extra te lenen voor het verduurzamen van een woning. Het gaat om maximaal 6% bovenop wat een koper maximaal kan lenen. Ook stelt het college de raad voor de huidige Blijvers- en Verzilverlening in te trekken, omdat er sinds 2018 geen gebruik van wordt gemaakt. Verder informeert het college de raad over enkele praktische en financiële zaken die betrekking hebben op de starterslening.

 

Project Onder de Pannen/woning delen Alwel
Het college sprak voor 2022 met Alwel en de Huurdersbelangenvereniging af om aan de slag te gaan met het delen van woningen. Dit als oplossing voor de steeds toenemende vraag naar huurwoningen. Alwel wil dat onder andere doen via het project 'Onder de Pannen'. Daarbij werkt zij samen met Stichting de Herberg. Het college verleent Alwel een vergunning voor een proefperiode van 2 jaar.

 

Definitief aanwijzingsbesluit locaties ondergrondse inzamelvoorzieningen voor PBD
De gemeenteraad besloot op 12 november 2020 om verpakkingsafval van Plastic, Blik en Drankenkartons (PBD) centraal te gaan inzamelen op locaties in de wijken. De tweewekelijkse inzameling van PBD aan huis vervalt dan. Dit lost de ergernissen op van zwerfafval en het rommelige zicht van plastic zakken in de straten. Het college besluit 17 locaties definitief aan te wijzen voor plaatsing van ondergrondse containers voor de inzameling van PBD. Op de meeste locaties staat al een ondergrondse glasbak. Soms in combinatie met een ondergrondse container voor textiel. De gemeente informeert toekomstige gebruikers en omwonenden hierover. Na de bouwvakvakantie start onder andere het aanleggen van de elektriciteitsaansluitingen. Vanaf 19 september 2022 plaatsen we de ondergrondse PBD-containers. Zodra een ondergrondse container is geplaatst en in werking, kunnen inwoners deze gebruiken. Vanaf 1 december 2022 stopt de huis-aan-huis inzameling van PBD-afval. We starten een voorlichtingscampagne via de verschillende mediakanalen.

 

Programma-indeling 2023-2026
Het college stelt de programma-indeling voor 2023-2026 vast en verwerkt deze in de begroting 2023.

 

Nakomen toezegging inzet coronasteun WVS
Het college beantwoordt een vraag van de gemeenteraad naar aanleiding van de jaarrekening 2021 van WVS.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

2 sept

11:00

Bezoek aan 't Stekkie Creatief

De Gong

Burgemeester De Vries

2 sept

18:00

Uitreiken BOV-Trofee

Turfschip/Leurse Haven

Burgemeester De Vries

6 sept

9:00

Kick-off afvalscheiden op school

Brede School Het Voortouw

Nader te bepalen (mogelijk is college verhinderd)

7 sept

14:30

Startschot Rollaterloop Avoord

Kloostergaard, Bisschopsmolenstraat 272

wethouder Verwijmeren

8 sept

16:00

Feestelijke overhandiging boek '300 jaar Zwartenbergse Molen'

volgt

Burgemeester De Vries