Herkenbare monumenten in Etten-Leur: eerste nieuwe monumentenbord opgehangen

Op 20 mei 2015 hing Wethouder Jan van Hal het eerste nieuwe monumentenbord in Etten-Leur op. Hij bevestigde het nieuwe herkenbare bord op het Oude Raadhuis. In de komende tijd bevestigt de gemeente op nog 9 gemeentelijke gebouwen met de monumentenstatus het monumentenbord. Hiermee is voor iedereen zichtbaar waar in Etten-Leur rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten staan. 

Trots

De gemeente Etten-Leur mag trots zijn op de vele rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Op dit moment telt Etten-Leur 66 rijksmonumenten en 100 gemeentelijke monumenten. Wethouder van Hal roept eigenaren van monumenten op om ook een monumentenbord te bestellen en bevestigen: ‘Op dit moment zijn verschillende bordjes en schildjes in omloop, die zowel voor monumenten als andere gebouwen gebruikt worden. Dit nieuwe monumentenbord draagt bij aan de herkenbaarheid van het prachtige culturele erfgoed in onze gemeente’.

Een bord bestellen

Het Rijksmonumentenbord mag op, aan of nabij alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten worden aangebracht. Het is geen verplichting; eigenaren mogen zelf weten of zij een bord aanschaffen. ANWB produceert en distribueert het monumentenbord. Er zijn drie formaten van het bord: 5 X 7 cm, 10 X 15 cm en 14 X 21 cm. Prijzen zijn (afhankelijk van het formaat) €30,25, €42,35 of €72,60. U vindt alle informatie over het bord op www.anwb.nl/monumentenbord. Bestellen kan ook via die website.

Profileren van Rijksmonumenten

In de afgelopen jaren hebben verschillende eigenaren van voornamelijk rijksmonumenten bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de behoefte geuit aan een eenduidig en herkenbaar ‘nationaal herkenningsteken’ voor rijksmonumenten. De vraag komt onder andere voort uit de ambitie om historische binnensteden, bijzondere regio’s en monumenten uit de periode van de wederopbouw meer te profileren. Nederland telt ongeveer 60.000 rijksmonumenten en verreweg de meeste zijn niet als zodanig herkenbaar.

Verwarring

Het Rijksmonumentbord markeert voor iedereen zichtbaar de monumenten van Nederland. Op dit moment zijn er verschillende borden en schildjes in omloop die zowel voor rijksmonumenten als andere gebouwen gebruikt worden. Dit werkt verwarring in de hand. Bovendien maakt het Rijksmonumentenbord een einde aan de onduidelijkheid die bestaat rondom het ‘blauwwitte’ schildje (Blue Shield van UNESCO). Ten onrechte staat dit schild bekend als het (rijks)monumentenbord. Blue Shield is in het leven geroepen tijdens de Haagse Conventie in 1954 en heeft als doel om cultureel erfgoed in tijden van oorlog en militaire bezetting te beschermen.