Transitievisie warmte (TVW)

Op 20 september 2021 heeft de gemeenteraad de “Transitievisie warmte” vastgesteld. In deze visie is beschreven hoe we er samen met inwoners voor gaan zorgen dat bestaande woningen en gebouwen in Etten-Leur minder energie gaan gebruiken en uiteindelijk in 2050 geen aardgas meer nodig hebben.

Dit doen we om de CO2 uitstoot naar beneden te krijgen. Dit is een van de afspraken uit het Nederlandse klimaatakkoord. Hiermee beperken we de gevolgen van klimaatverandering. 

De TVW is een routekaart, die de stappen beschrijft die gezet moeten worden. Het is logisch dat dit niet van de ene op de andere dag gaat. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de overstap voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.