Beeldtaal, huisstijl en logo van Gemeente Etten-Leur

Sinds najaar 2018 wordt geleidelijk alle informatie van de Gemeente Etten-Leur uitgevoerd in een nieuwe en kleurrijke vormgeving (beeldtaal). We veranderen niet alles in één keer. Dat is onmogelijk, want daarvoor zijn er teveel uitingen van uw gemeente: van website tot briefpapier, van folders tot gemeentepagina en van stadskantoor tot het gemeentelijk wagenpark en nog veel meer. Maar alles wat vanaf nu wordt vormgegeven, of moet worden bijbesteld, verschijnt natuurlijk in het nieuw.

Wat is een beeldtaal? 

Je kunt het begrip ‘beeldtaal’ omschrijven als: het totaal van beelden, vormen, kleuren en lettertypen  waarmee gelijk duidelijk is wie de afzender is. Een beeldtaal gaat dus verder dan een logo; het is een totale vormgeving. Een beeldtaal is herkenbaar en éénduidig.

Waarom één nieuwe beeldtaal?

De gemeente informeert u op heel veel manieren. Tot nu toe was er echter te weinig samenhang  tussen al die verschillende uitingen. Misschien moest u weleens twee keer kijken om te zien dat het informatie van uw gemeente was. Dat gaat nu veranderen met de nieuwe vormgeving, of zoals het officieel heet: een nieuwe beeldtaal. Met de nieuwe vormen en kleuren is voor u gelijk duidelijk dat de Gemeente Etten-Leur de afzender is van de informatie.

Identiteit en DNA van Etten-Leur 

Om te bepalen welke beeldtaal past bij Etten-Leur, zijn we gedoken in onze identiteit, in ons DNA. Dit hebben we gedaan om te achterhalen wat typisch Etten-Leurs is? Waarin blinkt Etten-Leur uit? Waarin onderscheidt Etten-Leur zich?

We zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn onderzoeken en  enquêtes gehouden over ons DNA. Daaruit is het volgende beeld van Etten-Leur naar voren gekomen:

  • Etten-Leur heeft eigenlijk alles en dan ook nog precies op de juiste schaal. Etten-Leur scoort vaak volgens het landelijke gemiddelde. Of zelfs beter dan dat. We zijn Nederland op Etten-Leurse schaal, tot en met de verkiezingsuitslagen toe. 
  • Etten-Leur is ondernemend: Groot aanbod van winkels, bedrijven, evenementen. We lopen vaak voorop, wachten niet af maar doen. Etten-Leur staat niet stil, maar ontwikkelt en vernieuwt.  
  • Etten-Leur staat voor: samen, verbonden, betrokken, levendig, sfeer, persoonlijk. 
  • Etten-Leur is een plaats in de regio. Onze voorzieningen zijn mede daardoor op een hoog peil en ruimer voorhanden dan alleen voor onze eigen inwoners. Door die regiofunctie is Etten-Leur aantrekkelijk om je er te vestigen of om er te gaan wonen. We zijn daarover iets te bescheiden. We kunnen best trotser zijn op wat we zijn en wat we bieden: veelzijdig, opvallend en kleurrijk.

Onze nieuwe beeldtaal

Nu onze identiteit en DNA in beeld gebracht zijn, hebben we die omgezet in een beeldtaal. De basis van onze beeldtaal wordt gevormd door kleurrijke en in het oog springende driehoeken. Die wisselend geplaatst worden, maar altijd zijn verbonden en altijd transparant zijn. Ze zijn uitgevoerd in de basiskleuren (primaire kleuren). Die staan voor onze mentaliteit: duidelijk, helder, levendig en opvallend. Rood is de gemeentekleur en komt natuurlijk terug. Door blauw en geel te overlappen krijg je de kleur groen, die staat voor duurzaam, natuur en buitengebied.

Bovendien wordt er in de nieuwe vormgeving veel gewerkt met foto’s van mensen. Dat kunnen bekende of onbekende Etten-Leurenaren zijn. Maar daarmee geven we aan dat het bij Gemeente Etten-Leur gaat om de inwoners, ondernemers, bezoekers. Kortom: de mensen staan centraal.

Het gemeentelogo is een beetje aangepast, maar is direct herkenbaar omdat het weinig afwijkt van het vorige gemeentelogo. Het logo wordt in combinatie met de gekleurde driehoeken gebruikt.

Beeldtaal Gemeente Etten-Leur met de driehoeken in de kleuren rood, blauw, geel

(Dit is een voorbeeldafbeelding van de gemeentelijke beeldtaal)

Gebruik van het gemeentelogo en de gemeentelijke beeldtaal 

Het gebruik van het gemeentelogo, van de gemeentelijke beeldtaal en van de combinatie van gemeentelogo en gemeentelijke beeldtaal is voorbehouden aan de organisatie Gemeente Etten-Leur (= eigenaar van die beeldmerken). Anderen mogen het logo, de beeldtaal en de combinatie van logo en beeldtaal alleen gebruiken na toestemming van Gemeente Etten-Leur. Een verzoek daarvoor kunt u sturen naar communicatie@etten-leur.nl. Die toestemming volgt alleen als datgene waarvoor het gemeentelijke beeldmerk gevraagd wordt, wordt uitgebracht door, voor, in opdracht van of in samenwerking met Gemeente Etten-Leur. Als Gemeente Etten-Leur van mening is dat, datgene waaraan het gemeentelijke beeldmerk is verbonden, niet (meer) voldoet aan de opgestelde voorwaarden, dan wordt de gebruikstoestemming ingetrokken.  

Beeldtaal Gemeente Etten-Leur met de driehoeken in de kleuren rood, blauw, geel

(Dit is een voorbeeldafbeelding van de combinatie van beeldtaal en logo)

logo van Gemeente Etten-Leur

(Dit is het logo van Gemeente Etten-Leur)