Steunmaatregelen door Gemeente Etten-Leur

TOZO wordt BBZ

De eerdere Tozo was ingevoerd om de grote aantallen zelfstandigen snel van bijstand te voorzien. Per oktober is dit, gelet op de afgenomen aantallen, weer de reguliere bijstand voor zelfstandigen, de Bbz. Daarbij zijn enkele voorwaarden versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan deze met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het kabinet heeft deze versoepeling nu ook met drie maanden verlengd tot en met maart 2022. Hiermee worden zelfstandigen geholpen in de overbruggingsperiode, tot hun bedrijf weer op volle sterkte door kan.

Voor meer informatie en aanvragen zie:

Steun voor zelfstandig ondernemers (Bbz) tijdelijk versoepeld | Werkplein Hart van West Brabant (werkpleinhartvanwest-brabant.nl)

 

Problemen met betalen van gemeentelijke belastingen vanwege coronamaatregelen

Belastingsamenwerking West-Brabant West is een samenwerking die onder andere voor gemeente Etten-Leur (lokale) belastingen en heffingen innen.
Het is goed denkbaar dat het voor u op dit moment vanwege financiële problemen als gevolg van de Coronamaatregelen niet mogelijk is om de aanslag te betalen. De BWB wil hierin graag meedenken, en vraagt u om hierover contact op te nemen.

Voor meer informatie zie: 

Over uw betaling :: Belastingsamenwerking West-Brabant (bwbrabant.nl)

 

Problemen met tijdig betalen van facturen gemeente Etten-Leur 

Ondernemers die problemen hebben met het tijdig betalen van facturen van de gemeente Etten-Leur nemen daarover contact op met de debiteurenadministratie via  debiteuren@etten-leur.nl. We zijn ervan overtuigd dat we in goed overleg samen tot een oplossing komen. 

 

Uitstel betaling van belastingen 

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Het belastinguitstel voor ondernemers was eerder al verlengd tot met 31 januari 2022. Het kabinet beslist in januari of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. De afspraken die Nederland heeft met België en Duitsland heeft over de belastingheffing van grenswerkers worden verlengd tot en met 31 maart 2022. Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is lopen wel af per 31 december 2021, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.

Meer informatie, leest u hier: Coronamaatregelen Belastingdienst

 

Samenwerking ondernemersklankbord 

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is o.a. partner van gemeente Etten-Leur en Kamer van Koophandel. De adviseurs die zijn aangesloten bij het Ondernemersklankbord staan voor u klaar om advies te geven en voor een luisterend oor. 

Contact opnemen met een van de adviseurs kan per e-mail via team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl of telefonisch via 088 - 1717920