Steunmaatregelen door Gemeente Etten-Leur

  • Tozo 2 wordt Tozo 3 en geldt tot 1 juli 2021

Op 28 augustus 2020 kondigde het kabinet een nieuw steun- en herstelpakket aan. Deze gaat in per 1 oktober 2020. De regeling Tozo 2 loopt door tot 1 oktober en kunt u tot en met 30 september aanvragen. Tozo 3 kunt u vanaf 1 oktober aanvragen bij Werkplein West-Brabant.

Voor meer informatie, zie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/veranderingen-per-1-oktober

Het aanvragen van TOZO 3 is mogelijk via:

https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/verlenging-tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo-3

 

  • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’. Is uw inkomen door de coronacrisis aanzienlijk gedaald? En kunt u hierdoor noodzakelijke kosten, zoals woonkosten niet meer betalen? Mogelijk kan de TONK-regeling u helpen. U kunt de TONK-uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is.

Voor meer informatie, zie: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

 

  • Coulancetermijn voor alle bedrijven door Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)  

Belastingsamenwerking West-Brabant West is een samenwerking die onder andere voor gemeente Etten-Leur (lokale) belastingen en heffingen innen. Gelet op de situatie heeft de BWB intern inmiddels een “coulancetermijn” ingebouwd voor alle bedrijven die als rechtspersoon zijn geregistreerd. De betalingstermijn is voor deze bedrijven verruimd tot eind juni. Betaalherinneringen worden dus ook pas vanaf juli verstuurd. Voor bedrijven die gebruik maken van automatische incasso verandert er niets. Bedrijven die ondanks bovenstaande maatregel moeite hebben om aan de betaaltermijn te voldoen, kunnen zoals gebruikelijk uitstel van betaling aanvragen. 

 

  • Problemen met tijdig betalen van facturen gemeente Etten-Leur 

Ondernemers die problemen hebben met het tijdig betalen van facturen van de gemeente Etten-Leur nemen daarover contact op met de debiteurenadministratie via  debiteuren@etten-leur.nlWe zijn ervan overtuigd dat we in goed overleg samen tot een oplossing komen. 

 

  • Uitstel betaling van belastingen 

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Tot 1 oktober 2020 kunt u voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen, of een eerdere aanvraag verlengen. De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk 31 december 2020.

Wanneer uw bijzonder uitstel afloopt, moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer op tijd betalen. Ook begint vanaf 1 januari 2021 de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen. Daarvoor krijgt u ruim de tijd: 2 jaar.

Meer informatie over de algemene uitleg over de gevolgen van het einde van het bijzondere uitstel, leest u hier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-na-1-oktober-2020

 

  • Samenwerking ondernemersklankbord 

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is o.a. partner van gemeente Etten-Leur en Kamer van Koophandel. De adviseurs die zijn aangesloten bij het Ondernemersklankbord staan voor u klaar om advies te geven en voor een luisterend oor. 

Contact opnemen met een van de adviseurs kan per e-mail via team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl of telefonisch via 088 - 1717920