Steunmaatregelen door Gemeente Etten-Leur

  • Tozo 1 wordt Tozo 2 en geldt tot eind augustus  

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen. De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet.

 

  • Coulancetermijn voor alle bedrijven door Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)  

Belastingsamenwerking West-Brabant West is een samenwerking die onder andere voor gemeente Etten-Leur (lokale) belastingen en heffingen innen. Gelet op de situatie heeft de BWB intern inmiddels een “coulancetermijn” ingebouwd voor alle bedrijven die als rechtspersoon zijn geregistreerd. De betalingstermijn is voor deze bedrijven verruimd tot eind juni. Betaalherinneringen worden dus ook pas vanaf juli verstuurd. Voor bedrijven die gebruik maken van automatische incasso verandert er niets. Bedrijven die ondanks bovenstaande maatregel moeite hebben om aan de betaaltermijn te voldoen, kunnen zoals gebruikelijk uitstel van betaling aanvragen. 

 

  • Problemen met tijdig betalen van facturen gemeente Etten-Leur 

Ondernemers die problemen hebben met het tijdig betalen van facturen van de gemeente Etten-Leur nemen daarover contact op met de debiteurenadministratie via  debiteuren@etten-leur.nlWe zijn ervan overtuigd dat we in goed overleg samen tot een oplossing komen. 

 

  • Uitstel betaling van belastingen 

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Zo laat het kabinet weten in een brief aan de Tweede Kamer. 

 

  • Samenwerking ondernemersklankbord 

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is o.a. partner van gemeente Etten-Leur en Kamer van Koophandel. De adviseurs die zijn aangesloten bij het Ondernemersklankbord staan voor u klaar om advies te geven en voor een luisterend oor. 

Contact opnemen met een van de adviseurs kan per e-mail via team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl of telefonisch via 088 - 1717920